Замърсяване на почвата

В анимацията са показани основните източници на замърсяване на почвата.

Свързани ресурси

ВЕЦ „Хувър Дем“

Величествената язовирна стена на река Колорадо в САЩ е наречена на...

ООН

Най-голямата международна организация, която (с малки изключения)...

Замърсяване на водите

Основните източници на замърсяване на водите са промишлеността,...

Кацане на Луната: 20 юли 1969 г.

Първият човек, стъпил на Луната, е един от членовете на екипажа на...

Нефтена платформа

Преминаващата през средата на стоманената кула дълга тръба...

Преработка на нефт

В процеса на дестилация на нефта се добиват различни нефтопродукти...

Туризъм

Туризмът е важен сектор от икономиката, който непрекъснато се...

Added to your cart.