What kind of food should be on your plate?

This animation helps you learn the basics of healthy eating.

Свързани ресурси

Костна система

Тази сцена ни запознава с устройството и функциите на костите.

Нервна система

Централната нервна система се състои от главен мозък и гръбначен...

Корекция на зрението

За корекция на късогледство и далекогледство се използват...

Рефлекс на отдръпване

Рефлексът на отдръпване е гръбначномозъчен рефлекс, който...

Частите на човешкото тяло

Анимацията показва частите на главата, тялото и крайниците.

Мъжка полова система

Половата система се състои от органи, които заедно изпълняват...

Човешкият скелет

Вътрешната опорна структура на тялото, за която се залавят...

Далтонизъм

Неспособността да се различават нюансите на цветовете се нарича...

Added to your cart.