Waterfalls

Waterfalls

Waterfalls form where a river flows over a steep precipice in its course.

География и икономика

Ключови думи

водопад, река, Кхон, водопад Анхел, баланс, терен оформяне, речното легло, отломки, рок, Меконг, Конго, природа, геоморфология, география

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Понятия на физическата геогпрафия

Анимацията ни запознава с формите на повърхнината, надземните води и свързаните с тях знаци.

Реки и форми на релефа

Реките имат важно значение за оформянето на земната повърхност: те предизвикват ерозия,...

Кръговрат на водата в природата (средно ниво)

Водата на нашата планета извършва непрекъснат кръговрат, който се състои от постоянните...

Разлом (средно ниво)

Под действието на вертикалните сили скалните пластове се раздробяват на блокове, които...

Къща над водопада (Мечия Ручей, САЩ, 1939 г.)

Шедьовър на Франк Лойд Райт, еталон на органичната архитектура.

Sights of the world

A game about sights around the world.

Воденица

Механичните конструкции, които използват енергията от движението на водата, са познати...

Как моретата оформят земната повърхност?

Морската вода, като външна релефообразуваща сила, има важна роля в оформянето на...

Карст (средно напреднали)

Карстът представлява съвкупност от форми образувани върху лесно разтворими скали.

Ледник

Ледникът представлява голяма ледена маса, образувана от сняг, която се движи бавно и...

Фиорд

Фиордът е дълъг, тесен залив със стръмни брегове, образуван в долина, издълбана от...

Added to your cart.