Взаимодействие на сили

Взаимодействие на сили

Анимацията демонстрира действието на силите при търкаляне и при хлъзгане.

Физика и астрономия

Ключови думи

Сила, Триене, статична сила на триене, кинетична сила на триене, разтоварване занасяне, съпротивление при търкаляне, гравитационна сила, повърхност сила, тласък, реакция, Нютон, Съпротивл., Взаимодействие, център на маса, Механика, експеримент, бутилка, ракета, физика, демонстрация

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Развитие на небесната механика

Анимацията ни въвежда в света на астрономи и физици, променили нашата представа за вселената.

Simple harmonic motion and uniform circular motion

Simple harmonic motion can be considered to be the one-dimensional projection of uniform...

Принципи на механиката

В анимацията се демонстрират трите принципа на механиката, формулирани от сър Исак Нютон,...

Устройство на велосипеда

Чрез устройството на велосипеда ще бъдат демонстрирани някои физически закономерности.

Безтегловност

По своя път космическият кораб е в състояние на постоянно свободно падане.

Балон с горещ въздух (аеростат)

Специален вид въздушен балон, който е запълнен с горещ въздух.

Приливи и отливи

Гравитацията на Луната предизвиква покачване и спадане на морското равнище.

Aerodynamic lift

Due to their asymmetrical profile of the wings, lift is produced while flying at a high...

Submarine operation

Submarines submerge and surface by changing the average density of the hull.

Torsion balances

A force can be measured by measuring the twisting of the torsion wire in a torsion balance.

Развитие на атомния модел

Основни етапи в развитието на представите за строежа на атома до наши дни

Слънчева система, oрбити на планетите

Около Слънцето обикалят 8 планети, които описват строго определени мислени линии,...

Added to your cart.