Вятърна мелница

Вятърна мелница

Още през Средновековието са се използвали машини, които използват енергията на вятъра полезни цели.

Технологии

Ключови думи

вятърна мелница, фрезови зърна, Дъскорезница, воденичен камък, вятърна енергия, спирачката на колелото, лопата, кинетична енергия, механична работа, възобновима енергия, техника

Свързани ресурси

Въпроси

 • Кое НЕ е обичаен вид мелница?
 • Вярно ли е, че мелниците се използват за мелене само на твърди материали?
 • В какво превръщат мелниците силата на вятъра?
 • Кое предава въртеливото движение от вертикалния вал към осите?
 • В какво се изсипва зърното за мелене?
 • Кое мели твърдите материали в мелниците?
 • Как се наричат хората, които работят в мелници?
 • Кое НЕ е възобновяем източник на енергия?
 • В какво са поставени воденичните камъни?
 • Защо мелниците имат два входа от двете противоположни страни на сградата?
 • Как се нарича приземният етаж на вятърните мелници?
 • Къде се събира брашното?
 • Вярно ли е, че посоката на крилата се променя, за да са обърнати към вятъра?
 • Какво се използва, за да се завърти покрива на вятърната мелница?
 • Как се нарича етажът, който съдържа воденичните камъни?
 • Кой воденичен камък се върти?
 • Към какво е прикрепено голямото зъбно колело?
 • Вярно ли е, че броят на двойките камъни в една мелница зависи от силата на вятъра?
 • Кое от изброените е разположено над останалите в мелницата?
 • Кое от изброените е разположено над останалите в мелницата?
 • Кое от изброените е разположено под останалите в мелницата?
 • Кое от изброените е разположено под останалите в мелницата?
 • Къде са построени първите вятърни мелници?
 • Къде са построени най-усъвършенстваните вятърни мелници през XVII век?
 • В какво преобразува вятърният вал натиска върху крилата?
 • Как работниците са местели чувалите с брашно между етажите?
 • С какво са покрити воденичните камъни?
 • Колко етажа има обикновено вятърната мелница?
 • Защо покривът на холандската мелница е конусовиден?
 • Кой материал НЕ е типичен за вятърните мелници?
 • Как се предотвратяват повреди по механизма на вятърната мелница при бури?
 • Кое е вярно за крилата на вятърните мелници?
 • С какво е покрита дървената решетъчна структура на крилата?
 • На какви места НЕ се строят вятърни мелници?

Сцени

Вятърна мелница

 • главен вал - Свързва задвижващите колела на покрива с вътрешната механика.
 • колела, въртящи покрива - Те въртят покрива по посока на вятъра.
 • задвижващо колело - Разположено е на най-горния етаж и е свързано с вала на крилата.
 • крило - Представлява дървена рамка, покрита с платно.
 • насип - Вятърните мелници често се строят на хълм или насип, за да са по-високи от останалите сгради наоколо.
 • вход - Обикновено има два входа на противоположните стени на мелницата, за да могат работниците да влизат и излизат безопасно дори когато крилата се въртят.
 • покрив - Конусовидната форма на покрива намалява въздушното съпротивление, измислена е в Нидерландия.
 • каруца

Разрез

 • първи етаж - Нарича се също брашнения етаж. На него мелничарят организира работата.
 • втори етаж - Нарича се също каменния етаж. На него са разположени воденичните камъни.
 • трети етаж - Нарича се също етажа с голямото колело. Там са разположени голямото зъбно колело и барабаните, задвижвани от него.
 • четвърти етаж - Прашният етаж е точно под покрива. Там е задвижващото колело.

Първи етаж

 • първи етаж (брашнения етаж) - Нарича се също брашнения етаж. На него мелничарят организира работата.
 • сандък за брашно - Брашното се събира в сандъци на първия етаж.
 • улеи за брашно - Брашното пада по улеи в сандъци.
 • стълби - По тях работниците се придвижват между етажите.

Втори етаж

 • втори етаж (каменния етаж) - Нарича се също каменния етаж. На него са разположени воденичните камъни.
 • воденични камъни (горен и долен) - В мелницата има няколко двойки камъни. Само горният камък се върти и мели житото, триейки се в долния.
 • кожух - Воденичните камъни обикновено са покрити с дървен или каменен кожух.
 • вал на горния камък - Върти горния воденичен камък.

Трети етаж

 • трети етаж (етажът с голямото колело) - Нарича се също етажа с голямото колело. Там са разположени голямото зъбно колело и барабаните, задвижвани от него.
 • барабани - Те предават въртенето от голямото зъбно колело към воденичните камъни.
 • голямо зъбно колело - Задвижва барабаните.
 • ос - Задвижва се от барабана и върти горния воденичен камък.
 • спомагателен вал - Свързва валовете с барабаните.
 • вертикален вал - Валът на голямото зъбно колело.

Четвърти етаж

 • четвърти етаж (прашния етаж) - Прашният етаж е точно под покрива. Там е задвижващото колело.
 • барабан - Намира се на четвъртия етаж и е прикрепен към вертикалния вал.
 • носещи греди - Към носещите греди са прикрепени дъги от твърдо дърво, които обикалят стените.
 • спирачка - Въртенето на крилата се спира чрез спирачни скоби.
 • вал на крилата - Свързва задвижващото колело с крилата.
 • крило - Представлява дървена рамка, покрита с платно.
 • задвижващо колело - Разположено е на най-горния етаж и е свързано с вала на крилата.
 • лагери - Валът на крилата се придържа от два железни лагера.

Механизъм

 • воденични камъни (горен и долен) - В мелницата има няколко двойки камъни. Само горният камък се върти и мели житото, триейки се в долния.
 • барабани - Те предават въртенето от голямото зъбно колело към воденичните камъни.
 • голямо зъбно колело - Задвижва барабаните.
 • ос - Задвижва се от барабан и върти воденичните камъни.
 • валяк - Намира се на четвъртия етаж и е свързан с вертикалния вал.
 • задвижващо колело - Разположено е на най-горния етаж и е свързано с вала на крилата.
 • вятърен вал - Свързва задвижващото колело с крилата.
 • крило - Представлява дървена рамка, покрита с платно.

Анимация

 • насип - Вятърните мелници често се строят на хълм или насип, за да са по-високи от останалите сгради наоколо.
 • покрив - Конусовидната форма на покрива намалява въздушното съпротивление, измислена е в Нидерландия.
 • сандък за брашно - Брашното се събира в сандъци на първия етаж.
 • стълби - По тях работниците се придвижват между етажите.
 • воденични камъни (горен и долен) - В мелницата има няколко двойки камъни. Само горният камък се върти и мели житото, триейки се в долния.
 • кожух - Воденичните камъни обикновено са покрити с дървен или каменен кожух.
 • вал на крилата - Свързва задвижващото колело с крилата.
 • задвижващо колело - Разположено е на най-горния етаж и е свързано с вала на крилата.

Дикторски текст

Механични устройства, които използват енергията на вятъра, са се използвали още в древна Персия през IX и X век. Най-усъвършенстваната вятърна мелница е създадена в Нидерландия през XVII век.

Вятърните мелници обикновено се строят на естествени или изкуствено направени възвишения, където въздушното течение е постоянно. Холандските мелници са изградени от дърво, кирпич, тухли или камък, конусовидният им покрив намалявал съпротивлението на въздуха. Покривът има механизъм, с който може да бъде въртян така, че перките винаги да са обърнати срещу вятъра.

Отвътре вятърната мелница обикновено има няколко етажа. Под покрива се намира задвижващото колело, една от най-важните части на механизма. Силата на вятъра, която върти крилата, се преобразува във въртеливо движение чрез вятърния вал. Задвижващото колело е свързано с вятърния вал и предава движението си на вертикалния вал.

Вертикалният вал задвижва три оси чрез голямо зъбно колело и барабани.

Осите въртят воденичните камъни на втория етаж, известен и като каменния етаж. Воденичните камъни мелят жито или друго зърно и са покрити с кожух от камък или дърво. След това брашното пада по улеи в сандъци на най-долния етаж. Чувалите с брашно се движели между етажите посредством механични повдигащи устройства, а работниците използвали стълби.

Някога вятърни мелници работели из цяла Европа, но след индустриалната революция употребата им замира. В по-ново време някои са възстановени като туристически атракции. От 10 000 вятърни мелници в Нидерландия през XIX век днес са оцелели около 1000.

Свързани ресурси

Воденица

Механичните конструкции, които използват енергията от движението на водата, са познати...

Horse mill

Machines powered by animals were mainly used in mills, for grinding grains.

Зърнени култури

Зърнените култури са тревисти растения, култивирани заради ядливите си зърна.

Вършачка, 19. в.

Вършачките се използват за отделяне на зърното от сламата.

Слънчева електроцентрала

Слънчевата електроцентрала превръща слънчевата енергия в електричество.

Еолични форми в пустините

Вятърът, като външна релефообразуваща сила, играе важна роля в оформянето на пустините.

Вятърна електроцентрала

Вятърните електроцентрали преобразуват енергията на вятъра в електрична енергия.

Как работи комбайнът

Комбайните са машини, които жънат и овършават зърнените насаждения.

Гейзер

През определени интервали от време гейзерът изхвърля фонтани от топла вода и пара.

Видове зъбни колела

Зъбните колела предават въртеливо движение от един вал на друг.

Метеорологични уреди

Тази анимация показва уредите, използвани за изследване на атмосферните явления.

Aeolian landforms on coasts and steppes

Wind, as an external force, plays an important role in shaping coastal areas and steppes.

Geothermal power station

Geothermal power stations convert energy of hot, high-pressure water found in deeper...

Granary in the Indus Valley

Ancient Indians built huge, naturally ventilated storehouses.

Land reclamation in the Netherlands, 17th century

Inhabitants of the northern part of the Netherlands have successfully fought the sea...

Прецизно земеделие

Анимацията показва използването на модерните технологии в селското стопанство.

How does it work? - Impulse steam turbine

This animation demonstrates the structure and operation of impulse turbines.

Сферата (еолипилът) на Херон

Ние тачим александрийския изобретател като баща на първата парна машина, макар той да е...

Biogas power plant

Biogas can be produced from organic material (manure, plant waste, organic waste) using...

Added to your cart.