Вулканизъм

Вулканизъм

Вулканизмът е процес, свързан с изливането и втвърдяването на магмата по земната повърхност.

География и икономика

Ключови думи

вулкан, механизъм магма, вулканично изригване, вулкани, вулканични процеси, магма, след вулканична активност, Магма, тектониката на плочите, земетресение, лава, образуване на планина, Везувий, природа, география, тектонска плоча, земна кора, бедствие

Свързани ресурси

Сцени

Вулкани и тектоника на плочите

 • Африканска плоча
 • Евроазиатска плоча
 • Арабска плоча
 • Индийска плоча
 • Северноамериканска плоча
 • Южноамериканска плоча
 • Тихоокеанска плоча
 • Карибска плоча
 • Плоча Кокос
 • Плоча Наска
 • Антарктическа плоча
 • Австралийска плоча
 • Филипинска плоча

Най-големите вулканични изригвания

 • Мауна Кеа
 • Мауна Лоа
 • Новарупта
 • Сейнт Хелънс
 • Санта Мария
 • Котопакси
 • Мон Пеле
 • Ла Суфриер
 • Везувий
 • Стромболи
 • Етна
 • Колумбо
 • Питон де ла Фурнез
 • Бандай сан
 • Пинатубо
 • Кракатау
 • Тамбора
 • Таравера

Взривни вулкани

 • облак пепел - При взривно изригване попада в атмосферата.
 • кратер - Фуниеобразно разширение на гърлото на вулкана, през което лавата излиза на повърхността.
 • пирокластичен поток - При взривно изригване на вулкана по вулканския конус се свличат пепел и камъни.

Изливащи се вулкани

 • кратер - Фуниеобразно разширение на гърлото на вулкана, през което лавата излиза на повърхността.
 • лавов поток - Излизаща на повърхността магма.

Вулкани от смесен тип

 • вулканично гърло - Магма, газове и пара излизат на повърхността през тези отвори.
 • кратер - Фуниеобразно разширение на гърлото на вулкана, през което лавата излиза на повърхността.
 • лавов поток - Излизаща на повърхността магма.

Поствулканични явления

 • фумарола - Струи от пара, съдържащи различни химични вещества.
 • гейзер - Извор, периодично изхвърлящ гореща вода.
 • солфатара - Сернисти изпарения.
 • мофета - Изхвърляне на въглероден диоксид.
 • кален вулкан - В глинести райони газовете излизат на мехурчета от рядката кал.

Анимация

 • Мауна Кеа
 • Мауна Лоа
 • Новарупта
 • Сейнт Хелънс
 • Санта Мария
 • Котопакси
 • Мон Пеле
 • Ла Суфриер
 • Везувий
 • Стромболи
 • Етна
 • Колумбо
 • Питон де ла Фурнез
 • Бандай сан
 • Пинатубо
 • Кракатау
 • Тамбора
 • Таравера
 • Африканска плоча
 • Евроазиатска плоча
 • Арабска плоча
 • Индийска плоча
 • Северноамериканска плоча
 • Южноамериканска плоча
 • Тихоокеанска плоча
 • Карибска плоча
 • Плоча Кокос
 • Плоча Наска
 • Антарктическа плоча
 • Австралийска плоча
 • Филипинска плоча

Дикторски текст

Вулканизмът е процес, при който магмата от земната кора се изхвърля на земната повърхност. Вулканите не са разположени случайно, а по течението на дълги вериги, които обикновено са граници на тектонични плочи. Вулканизмът играе значителна роля при оформянето на планините. Магмата представлява стопена скална маса, намираща се под земната повърхност. Излялата се на повърхността магма се нарича лава, на мястото на изливането се образува вулкан. Според вида на изригването вулканите биват взривни, изливащи се и смесени.

Взривните вулкани натрупват много пара и газове, които се изхвърлят през кратера на земната повърхност с бурен взрив. Образуват се високи облаци от пепел и пирокластичен поток. Вятърът разнася облаците пепел на обширни територии. Пирокластичният поток се излива изключително бързо през гърлото на вулкана. Този тип вулкан е най-разрушителен.

Вулканите Кракатау, Мон Пеле и Сейнт Хелънс са най-известните от този тип.

Изливащите се вулкани не са съпроводени с взрив, нито с пирокластичен поток, рядката лава просто се излива от тях. Вулканичният конус се образува от застинала лава. От този тип са вулканите на Хавайските острови: Мауна Кеа и Мауна Лоа.

При вулканите от смесен тип са налице, както взривът, така и лавовият поток. Вулканичният конус се състои от вулканични скали и застинала лава, които образуват пластове (страти). Най-известните стратовулкани са Стромболи, Етна и Котопакси.

След избихването на вулканите се наблюдават поствулканични явления. Те са свързани с изпускане на газове с различен химичен състав и пара, през т.нар. фумароли.

Солфатарата е вид фумарола: отвори в земната кора, през които с парата излизат сернисти вещества.

Мофетата изпуска въглероден диоксид. Мофетата е суха, когато на повърхността избиват газове, и мокра, когато съдържа газирана вода.

Гейзерът е извор, който периодично изхвърля гореща вода. Водата се събира в подземните кухини, където възвира в магмените огнища и избива на повърхността като фонтан.

Калните вулкани са характерни за глинести райони. От рядката кал непрекъснато бълбукат газове.

Най-опустошителните вулканични изригвания разпръскват огромно количество вулканични скали.

При избухването на Кракатау през 1883 г. се изсипват 18 км3 вулканичен материал, а при най-голямото избухване в историята на човечеството на Тамбора през 1815 г. - 80 км3. Избухвания от този тип имат глобално въздействие върху атмосферата на земята, нейния климат и живите организми.

Свързани ресурси

Горещи точки

В горещите точки магмата често изригва на земната повърхност и предизвиква вулканична...

Гейзер

През определени интервали от време гейзерът изхвърля фонтани от топла вода и пара.

Образуване на стратовулканите

Стратовулканът е слоест вулкан, съставен от пластове втвърдена лава и вулканична пепел.

Преместване на континенталните плочи (континентален дрейф)

Историята на Земята показва, че континентите са се движили и продължават да се движат и...

Нагъване (базово ниво)

Под влияние на страничен натиск скалните пластове се деформират и нагъват. Така се...

Нагъване (средно ниво)

Под влияние на страничен натиск скалните пластове се деформират и нагъват. Така се...

Разлом (базово ниво)

Под действието на вертикалните сили скалните пластове се раздробяват на блокове, които...

Цунами

Цунами е много висока морска вълна с огромна разрушителна сила.

Хидротермални извори на дъното на океана

Хидротермалните извори са отвори на дъното в земната кора на дъното на окена, през които...

Земетресенията

Земетресението е едно от най-разрушителните природни явления на Земята.

Торнадо

Кратковременното, но изключително силно торнадо може да нанесе големи опустошения.

Карта на океанското дъно

На дъното на океана границите между тектонските плочи се разпознават много ясно.

Тектонски (литосферни) плочи

Тектонските плочи се намират в постоянно движение една спрямо друга.

Topographic map of Hungary

This animation demonstrates the geographical regions of Hungary.

Topography of the Earth

The animation presents the largest mountains, plains, rivers, lakes and deserts of the Earth.

Понятия на физическата геогпрафия

Анимацията ни запознава с формите на повърхнината, надземните води и свързаните с тях знаци.

Земя

Нашата планета Земя е твърдо тяло. Притежава атмосфера, която съдържа кислород. Покрита е...

Кръговрат на въглерода

При фотосинтезата въглеродът става част от органичната материя, а при дишане се отделя.

Парников ефект

Човешката дейност увеличава парниковия ефект и води до глобално затопляне.

Added to your cart.