Воденица

Механичните конструкции, които използват енергията от движението на водата, са познати още от Средновековието.

Свързани ресурси

Сферата (еолипилът) на Херон

Ние тачим александрийския изобретател като баща на първата парна...

Вятърна мелница

Още през Средновековието са се използвали машини, които използват...

Как работят слънчевата батерия и слънчевият колектор?

Анимацията показва как може да се използва слънчевата енергия.

Added to your cart.