Византийски император (VI в.)

Византийски император (VI в.)

Византийската империя била пряко продължение на Римската империя.

История и цивилизация

Ключови думи

Византийски император, Византия, император, в най-нови времене, Константинопол, облекло, украшение, история, вид

Свързани ресурси

Въпроси

 • Кой град бил столица на Византийската империя?
 • В чест на кого е наречена столицата на Византийската империя?
 • На кои континенти се простирала територията на Византийската империя през периода на най-голямото ѝ могъщество?
 • Коя империя била пряк предшественик на Византия?
 • Каква била титлата на византийския владетел?
 • Какво е гръцкото название на Константинопол?
 • Вярно ли е твърдението?\nМного традиции на древната Римска империя били съхранени във Византия.
 • Вярно ли е твърдението?\nВизантийската армия не била в състояние да защити империята от нападенията на варварите.
 • Кое твърдение НЕ е вярно за Византийската империя?
 • Кой бил официалният език на средновековната Византийска империя?
 • Вярно ли е твърдението? Византийският император бил едновременно и глава на Църквата?
 • Коя била най-многобройната група във византийската армия?
 • Кой бил най-важният владетел на Византия през ранния период?
 • Кое събитие НЕ се е случило по времето на Юстиниан I?
 • Кое е най-значимото действие на Юстиниан от гледна точка на културната история?
 • Вярно ли е твърдението?\nТериторията на Византийската империя през Средните векове нараствала постоянно.
 • Кой народ завоювал Византийската империя през XV в.?
 • Кога Константинопол бил завоюван от османците?
 • При кой владетел Византия достигнала най-голямото си териториално разширение?
 • Кога управлявал император Юстиниан I?
 • Кое твърдение НЕ е вярно за късната Византийска империя?
 • Какво било официалното название на византийската столица Константинопол?
 • Кога Римската империя се разделила на две части?

Сцени

Византийски император

Свързани ресурси

Средновековна кула

Кулите са типични за Средновековието сгради, строени отделно от...

Теночтитлан, 15. в.

Великолепието на столицата на Ацтекската империя впечатлило дори...

Тамплиери (XII-ХІІІ в.)

Един от най-важните рицарски ордени, създаден по време на...

Типове средновековни кули и бастиони

Структурата на крепостите се развивала заедно с военната технология.

Зараждане на феодализма

Феодализмът е специфична социална и икономическа система в Западна...

Рицарска зала

Едно от най-важните помещения в средновековните замъци била...

Тройна ротация на земеделските култури

В следващото видео показваме защо тройната ротация на ...

Венеция през Средните векове

Средновековна Венеция дължала своето богатство на процъфтяващата...

Added to your cart.