Видове стави

Видове стави

Ставите се групират и според посоката на движение, която позволяват.

Биология и здравно образование

Ключови думи

видове връзки, съвместен, топка-и-гнездо, condyloid съвместен, шарнирен болт, седло съвместен, плъзгане съвместен, костна връзка, стави на китката, Скелет, анатомия, човешки, биология

Свързани ресурси

Сцени

Стави на китката

 • стави на китката - Стави, които позволяват движение само в една посока. Характерни са за ставите на фалангата и за коляното.
 • бедрена кост
 • голям пищял

Плоски/Плъзгащи стави

 • плъзгаща става - Стави, при които се срещат плоски или почти плоски повърхности на костите. Характерни са за костите на китката и за костите на глезена.
 • кости на глезена

Сферични стави

 • сферична става - При сферичните стави главичката на ставата има сферична форма, а улеите са вдлъбнати. Сферичната форма позволява движение във всички посоки. Такива са ставите на раменната кост и тазовите кости.
 • бедрена кост
 • тазова кост

Шарнирни стави

 • шарнирна става - Главичката на ставата е кръгла и оста на въртене съвпада с надлъжната ос на костта. Характерна е за лъчевата кост и за лакътната кост.
 • раменна кост
 • лъчева кост
 • лакътна кост

Седловидни стави

 • седловидна става - При този тип става повърхността и на двете части на ставата наподобява седло. Намират си в китковите и предкитковите кости.
 • кости на китката
 • предкиткови кости

Елипсовидни стави

 • елипсовидна става - Елипсовидни стави. Характерни са за ставите на палеца, на лъчевата кост и костите на китката.
 • фаланга (кост)
 • предкиткови кости

Видове стави

 • сферична става - При сферичните стави главичката на ставата има сферична форма, а краищата на костите са вдлъбнати. Сферичната форма позволява движение във всички посоки. Такива са ставите на раменната кост и тазовите кости.
 • елипсовидна става - Елипсовидни стави. Характерни са за ставите на палеца, на лъчевата кост и костите на китката.
 • шарнирна става - Главичката на ставата е кръгла и оста на въртене съвпада с надлъжната ос на костта. Характерна е за лъчевата кост и за лакътната кост.
 • стави на китката - Стави, които позволяват движение само в една посока. Характерни са за ставите на фалангата и за коляното.
 • седловидна става - При този тип става повърхността и на двете части на ставата наподобява седло. Намират си в китковите и предкитковите кости.
 • плъзгаща става - Стави, при които се срещат плоски или почти плоски повърхности на костите. Характерни са за костите на китката и за костите на глезена.

Свързани ресурси

Движения на главата

Тази анимация показва как мускулите и прешлените движат главата.

Кости на горния крайник

Костите на горния крайник се състоят от раменния пояс и костите на ръката.

Кости на долния крайник

Костите на долния крайник включват тазовият пояс и костите на свободния долен крайник.

Типове свързвания между костите

Човешките кости са свързани помежду си със стави, шевове, хрущяли, или са срастнали.

Knee joint

The knee joint is made up by the femur, the tibia and the kneecap.

Човешкият скелет

Вътрешната опорна структура на тялото, за която се залавят скелетните мускули.

Структура на скелетните мускули

Анимацията представя фината молекулярна структура и функционирането на мускулите.

Череп и гръбначен стълб

Двете главни части на централната нервна система - главния мозък и гръбначния мозък са...

Заболявания на гръбначния стълб

Сколиозата е заболяване, при което гръбначният стълб се изкривява странично.

Съединителна тъкан

Съединителната тъкан включва плътна и рехава тъкан, мастна тъкан, тъканта на кръвта,...

Мускули на човешкото тяло

Скелетните мускули са активната част на опорно-двигателната система. Те движат костите,...

Човешко тяло (мъж)

Тази анимация ни запознава с най-важните органи и системи на човешкото тяло.

Плоскостъпие (дюстабан)

Плоскостъпието, или отпускането на свода на стъпалото, може да причини много здравословни...

Колeнен рефлекс

Рефлексът, който се изразява в свиване на мускула, разгъващ подбедрицата се нарича...

Muscles of the upper arm

The arms are moved by flexor and extensor muscles.

Added to your cart.