Видове покривен епител

Видове покривен епител

Покривният епител покрива външните и вътрешните повърхности в тялото.

Биология и здравно образование

Ключови думи

епителните тъкани, епителна тъкан, обвивка, колонен епител, плоскоклетъчен епител, кубичен епител, лигавиците, кератинизирани, некератинизиран, еднопластов, стратифицирани, клетъчен епител, ендотел, absorptive surface, кератинови слой, мазол, човешки, животно, биология

Свързани ресурси

Сцени

Еднослоен плосък

 • базална мембрана - Извънклетъчен слой от тъканта, върху който са разположени епителните клетки.
 • ядра - Ядрата са плоски и са разположени в центъра на клетките.
 • плоски клетки

Еднослоен кубичен

 • базална мембрана - Извънклетъчен слой от тъканта, върху който са разположени епителните клетки.
 • ядра - Ядрата са сферични и са разположени в центъра на клетките.
 • кубични клетки - Кубични или сферични клетки.

Еднослоен цилиндричен

 • базална мембрана - Извънклетъчен слой от тъканта, върху който са разположени епителните клетки.
 • ядра - Ядрата са удължени и са разположени близо до основата на клетките.
 • цилиндрични клетки

Псевдомногослоен цилиндричен ресничест

 • базална мембрана - Извънклетъчен слой от тъканта, върху който са разположени епителните клетки.
 • ядра - Обикновено ядрата са удължени и са разположени на различни нива.
 • удължени клетки - Всяка клетка е непосредствено свързана с базалната мембрана.
 • реснички - Псевдомногослойният ресничест цилиндричен епител се намира в дихателната система. Функцията на ресничките е да почистват дихателните пътища. Никотинът уврежда и парализира ресничките.
 • слуз
 • жлезисти клетки - Жлезиста клетка, която отделя слузта, покриваща лигавиците на дихателната система.

Невроговяващ многослоен

 • базална мембрана - Извънклетъчен слой от тъканта, върху който е разположен най-долния слой епителни клетки.
 • ядра - Стават плоски при придвижването си към повърхността.
 • долни удължени клетки - Долният ред клетки е разположен върху базалната мембрана и се състои от стволови клетки, които се делят и образуват нови епителни клетки.
 • горни плоски клетки - Епителните клетки биват избутвани към повърхността, и стават плоски.

Вроговяващ многослоен

 • базална мембрана - Извънклетъчен слой от тъканта, върху който са разположени епителните клетки.
 • ядра - Стават плоски при придвижването си към повърхността.
 • долни удължени клетки - Долният ред клетки е разположен върху базалната мембрана и се състои от стволови клетки, които се делят и образуват нови епителни клетки.
 • горни плоски клетки - Епителните клетки биват избутвани нагоре и стават плоски. В тях се натрупва белтъкът кератин. Настъпва апоптоза (програмирана клетъчна смърт) и се образува рогов слой.
 • вроговяващ слой - Близо до повърхността белтъкът кератин се натрупва в епителните клетки. Настъпва апоптоза (програмирана клетъчна смърт). Така се образува роговият слой. Той изпълнява важна роля в механичната защита: дебелината му зависи от външното влияние, на което е подложен. Той предпазва и от химични вещества и патогени.

Анимация

 • базална мембрана - Извънклетъчен слой от тъканта, върху който са разположени епителните клетки.
 • ядра - Ядрата са плоски и са разположени в центъра на клетките.
 • плоски клетки
 • базална мембрана - Извънклетъчен слой от тъканта, върху който са разположени епителните клетки.
 • ядра - Ядрата са сферични и са разположени в центъра на клетките.
 • кубични клетки - Кубични или сферични клетки.
 • базална мембрана - Извънклетъчен слой от тъканта, върху който са разположени епителните клетки.
 • ядра - Ядрата са удължени и са разположени близо до основата на клетките.
 • цилиндрични клетки
 • базална мембрана - Извънклетъчен слой от тъканта, върху който са разположени епителните клетки.
 • ядра - Обикновено ядрата са удължени и са разположени на различни нива.
 • удължени клетки - Всяка клетка е непосредствено свързана с базалната мембрана.
 • реснички - Псевдомногослойният ресничест цилиндричен епител се намира в дихателната система. Функцията на ресничките е да почистват дихателните пътища. Никотинът уврежда и парализира ресничките.
 • слуз
 • жлезисти клетки - Жлезиста клетка, която отделя слузта, покриваща лигавиците на дихателната система.
 • базална мембрана - Извънклетъчен слой от тъканта, върху който е разположен най-долния слой епителни клетки.
 • ядра - Стават плоски при придвижването си към повърхността.
 • долни удължени клетки - Долният ред клетки е разположен върху базалната мембрана и се състои от стволови клетки, които се делят и образуват нови епителни клетки.
 • горни плоски клетки - Епителните клетки биват избутвани към повърхността, и стават плоски.
 • базална мембрана - Извънклетъчен слой от тъканта, върху който са разположени епителните клетки.
 • ядра - Стават плоски при придвижването си към повърхността.
 • долни удължени клетки - Долният ред клетки е разположен върху базалната мембрана и се състои от стволови клетки, които се делят и образуват нови епителни клетки.
 • горни плоски клетки - Епителните клетки биват избутвани нагоре и стават плоски. В тях се натрупва белтъкът кератин. Настъпва апоптоза (програмирана клетъчна смърт) и се образува рогов слой.
 • вроговяващ слой - Близо до повърхността белтъкът кератин се натрупва в епителните клетки. Настъпва апоптоза (програмирана клетъчна смърт). Така се образува роговият слой. Той изпълнява важна роля в механичната защита: дебелината му зависи от външното влияние, на което е подложен. Той предпазва и от химични вещества и патогени.

Дикторски текст

Клетките на еднослойния плосък епител са плоски и с неправилна форма. Те са разположени в един слой върху базалната мембрана. Тази тънка и нежна тъкан се намира на места, където се извършва абсорбция, секреция или филтрация, и не е необходима механична защита. Еднослойният плосък епител покрива например белодробните алвеоли и вътрешната стена на кръвоносните съдове (където се нарича ендотел).

Клетките, които изграждат еднослойния кубичен епител имат кубична форма и са подредени в един слой върху базалната мембрана. Ядрата са разположени в центъра на клетките. Този тип епител покрива вътрешността на каналите на някои жлези, бъбречните каналчета и повърхността на яйчниците.

Клетките, които изграждат еднослойния цилиндричен епител са цилиндрични. Техните удължени ядра са разположени в основата на клетката. Този тип епител обикновено се среща в епидермиса на безгръбначните животни. В човешкото тяло еднослоен цилиндричен епител се среща в лигавицата на червата, където епителните клетки са покрити с микровласинки, и в яйцепроводите, където епителните клетки са снабдени с реснички.

Ядрата на псевдомногослойния ресничест цилиндричен епител са разположени в няколко реда, но клетките образуват единичен слой и всички те лежат върху базалната мембрана. Жлезистите клетки, които отделят слуз обикновено присъстват в този тип тъкан.

Този тип тъкан постила по-голямата част от долните дихателни пътища: слузта и попадналите чужди частици непрестанно се придвижват нагоре към гълтача чрез ритмични движения на ресничките. Тъй като никотинът парализира ресничките, дихателните пътища на пушачите не се самоочистват, и това причинява кашлица.

В невроговяващия многослоен епител само най-долния ред клетки лежи върху базалната мембрана. Клетките на повърхността му са сплеснати. Тази тъкан осигурява по-добра защита в сравнение с еднослойния епител. Тъй като не се вроговява, тя не възпрепятства кожното дишане. Такъв тип епител се среща в епидермиса на рибите. В човешкото тяло той се намира на места, където е необходима механична защита: в устната кухина, носоглътката, част от хранопровода, около ануса и във влагалището.

Вроговяващият многослоен епител е най-устойчивият тип епителна тъкан. Удължените клетки на долния му слой се делят, и произвеждат нови епителни клетки, които биват избутвани към повърхността. Те се сплескват и в тях се натрупва кератин. Настъпва апоптоза (програмирана клетъчна смърт) и на повърхността се образува рогов слой.

Дебелият рогов слой изпълнява важна роля при живота на сушата, тъй като намалява загубата на вода чрез изпарение и повишава устойчивостта на тъканите. Същевременно, обаче той възпрепятства кожното дишане, и затова се среща при животни с добре развити бели дробове: влечуги, птици и бозайници. Епителът на земноводните не е напълно вроговен и не възпрепятства кожното дишане.

Вроговяващият многослоен епител образува външния слой на нашата кожа. Дебелината му зависи от механичното въздействие: физическата работа често причинява мазоли по кожата на дланите.

Свързани ресурси

Устройство и чувствителност на кожата

Кожата е мека външна покривка на тялото, изградена от три слоя: епидермис, дерма и хиподерма.

Нива на организация на живата материя от клетъчно до организмово

Тази анимация представя нивата на организация на живата материя от клетъчно до организмово.

Кръвоносни съдове

Трите основни типа кръвоносни съдове в човешкото тяло са артериите, вените и капилярите.

Неврони, нервна тъкан

Невроните са клетки, специализирани за провеждане на електрични сигнали.

Мускулна тъкан

В човешкото тяло има три вида мускулна тъкан: скелетна, гладка и сърдечна.

Съединителна тъкан

Съединителната тъкан включва плътна и рехава тъкан, мастна тъкан, тъканта на кръвта,...

Човешката кръв

Човешката кръв се състои от кръвни елементи и кръвна плазма.

Мускули на човешкото тяло

Скелетните мускули са активната част на опорно-двигателната система. Те движат костите,...

Структура на скелетните мускули

Анимацията представя фината молекулярна структура и функционирането на мускулите.

Added to your cart.