Видове древногръцки колони

Видове древногръцки колони

Дорийските, йонийските и коринтските колони се различават по размерите и по украсата на капителите си.

Изкуства

Ключови думи

Дорийски, Ionic, Коринтски, видове колони, колона, колонада, вал, капитал, архитектура, база, тимпан, в древността, Гръцки, Древногръцки, релеф, фриз, камък

Свързани ресурси

Сцени

Видове гръцки колони

 • Коринтски - Най-богато орнаментираният вид колона. Украсеният с листа капител прилича на чаша. Стволът на колоната е покрит с канелюри и удебелен към основата, която също е украсена.
 • Йонийски - Характерна спираловидна линия в украсата на капитела (волута). Стволът е покрит с канелюри и се удебелява към основата, която също е украсена.
 • Дорийски - Най-малко украсеният вид колона. Капителът е прост. Стволът е покрит с канелюри.

Дорийски

 • колонада
 • носеща греда
 • двускатен покрив
 • тимпан - Триъгълна фасада на постройка с двускатен покрив (фронтон).
 • релеф
 • стълбище

Йонийски

 • колонада
 • фриз - Дълга лента под тимпана. Съдържа декоративни елементи или надпис.
 • тимпан - Триъгълна фасада на постройка с двускатен покрив (фронтон).
 • двускатен покрив
 • носеща греда
 • стълбище

Коринтски

 • колонада
 • двускатен покрив
 • тимпан - Триъгълна фасада на постройка с двускатен покрив (фронтон).
 • носеща греда
 • стълбище

Сравнение

 • Дорийски
 • Йонийски
 • Коринтски

Части на колоната

 • капител
 • ствол
 • основа

Строеж на колоните

 • барабан на колоната
 • фронтон

Колоните се изсичали от здрав камък, от цял каменен блок или от съединяването на няколко отделни елемента. Тези елементи се наричат барабани на колоната.

През класическия период изсечените предварително барабани се съединявали или без спойка, като плътно прилепвали един към друг, или с помощта на метални шипове или скоби. Този метод давал възможност да се мени широчината и височината на колоната в зависимост от натоварването ѝ и от размерите на постройката.

На най-високия барабан се поставял капителът. Отделните колони се свързвали с напречни греди, които разпределяли равномерно тежестта на покрива между отделните части на колонадата. Характерно архитектурно решение за постройките с двускатен покрив бил триъгълният фронтон – тимпан, над който се разполагал фриз – дълга лента, украсена с декоративни орнаменти.

Анимация

Развитата цивилизация и процъфтяващата култура на Древна Елада постигнала успехи и в архитектурата. Гръцката архитектура довела до съвършенство колоната – както като конструкция, така и като естетика – и създала образци за всички следващи архитектурни стилове, които заимствали решенията на древните елини.

Гръцките колони се състоят от три части: най-долната – основа, която носи най-голямото натоварване; средната – ствол, обикновено с вертикални или спираловидни канелюри; и най-горната – капител, на който се крепи конструкцията. Капителът от своя страна се дели на шия, възглавница (ехин) и плоча, наречена абак.

За гръцката архитектура са характерни три вида колони: дорийски, йонийски и коринтски.

Дорийският тип колона е най-строг и пуритански, той няма основа. Тройният ствол, покрит с дълбоки канелюри, завършва с капител, състоящ се от прост квадратен абак.

Най-грациозни са йонийските колони със сложна основа. Тяхна главна особеност е капителът със спираловидни линии (волути).

Коринтските колони се появяват след йонийските и са с богато украсен капител, на който обикновено е изваян акантов венец.

Свързани ресурси

Акрополът (Атина, 5. в. пр.Хр.)

Атинският акропол е една от най-прочутите крепости в света, построена при управлението на...

Олимпия (V в. пр. Хр.)

От 776 г. пр. Хр. в града през четири години се организирали Олимпийските игри, които го...

Чудесата на античния свят

Днес само едно от чудесата на античния свят е все още непокътнато: пирамидите в Гиза.

Стилът "ар нуво", дворецът Рейок в гр. Сегед, Унгария

Една от най-красивите сгради в стил "ар нуво" с архитект Еде Мадяр

Олимпийски богове

Олимпийските богове в древногръцката митология са толкова различни, колкото са и хората.

Троянският кон

Според Омировия епос тактическа хитрост на Одисей довела до падането на Троя.

Древногръцки дом

Обикновеният древногръцки дом бил двуетажна постройка с правоъгълна форма.

Съкровищницата на Атрей (Микена, 14- ти век пр. Хр.)

Куполовидна гробница на мястото на древния град Микена, свързана с легендарния цар.

Театър на Дионис (Атина, IV в. пр. Хр. )

Театър с характерна форма и отлична акустика, който се намирал на склона на Атинския акропол.

Дворецът в Кносос (II хилядолетие пр. Хр.)

Най-големият комплекс от сгради от бронзовата епоха на остров Крит, смятан за център на...

Микена (II хил. пр.Хр.)

Градът с развита култура бил първото в историята селище с акропол.

Bireme (ancient oared warship)

A bireme is a type of ancient warship, with a characteristic pointed bow and two decks of...

Атинянин и съпругата му

Общност от пълноправни граждани била в основата на демократичното устройство на...

Апоксиомен

Творба на изкуството, типична за елинистичния период на древногръцката култура, намерена...

Видове древногръцки вази

Шедьоврите на древните елински майстори на вази днес са важни исторически извори.

Жалони в историята на скулптурата

В анимацията са представени пет значими творби в историята на скулптурата.

Added to your cart.