Вегетативни органи на растенията

Вегетативни органи на растенията

Тези органи са жизненоважни за оцеляването и развитието на растенията.

Биология и здравно образование

Ключови думи

растителни органи, орган, листо, стебло, корен, картоф, царевица растение, морков, грах, кактус, Нетната жилки листа, корен система, влакнеста коренова система, страничен корен, коренови власинки, модификация на корените, промяна на стъблото, промяна на листата, филиз, инсектикорести листа, грудка, лук, сочен ствол, коренови корени, съхранение, растителни тъкани, съдов сноп, епидермис, ранна дървесина, клетъчна тъкан, камбий, паренхим, асимилация тъкан, стома, растеж, фотосинтеза, изпаряване, тургорен натиск, абсорбция, газова обмяна, самоподдържаща, растение, биология

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Анатомия на листата

Настоящата анимация представя основните видове листа, както и различията между листата на...

Фотосинтеза

Растенията преобразуват неорганични вещества (въглероден диоксид и вода) в органична захар.

Ябълка

Ябълката е един от най-популярните плодове.

Тръстика и папур

Космополитни едносемеделни растения, които обитават крайбрежията.

Ядливи картофови растения

Много от най-важните културни растения, които употребяваме за храна, принадлежат към...

Жизнен цикъл на растенията

При индивидуалното развитие на мъховете, папратите, голосеменните и покритосеменните...

Цветове при покритосеменните растения

Тази анимация показва различните типове цветове при покритосеменните растения.

Цвете

Анимация показва структурата на типичното цвете.

Жизнен цикъл на мъхове и папрати

Тази анимация сравнява жизнените цикли на мъховете и папратите, и помага да се разбере...

Сравнение на едносемеделни и двусемеделни растения

Покритосеменните растения се разделят на две групи - едносемеделни и двусемеделни растения.

Луковични пролетни растения

Тази анимация ще ви запознае със структурата на лалетата, нарцисите и кокичетата.

Семена и покълване

Двусемеделните растения имат два ембрионални листа (семедела), докато едносемеделните...

Царевица

Една от най-важните едносемеделни култури.

Banana

Banana is one of the most commonly consumed fruits in the world.

Surface tension

Surface tension is the property of a liquid that allows it to obtain the smallest surface...

Зърнени култури

Зърнените култури са тревисти растения, култивирани заради ядливите си зърна.

Сравнение между същински плодове и лъжливи плодове

Месестата част (перикарп) на същинските плодове се развива от плодника, а на лъжливите...

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Added to your cart.