ВЕЦ „Хувър Дем“

ВЕЦ „Хувър Дем“

Величествената язовирна стена на река Колорадо в САЩ е наречена на Хърбърт Хувър, 31-вия американски президент.

География и икономика

Ключови думи

Hoover Dam, водноелектрическа централа, САЩ, електроцентрала, Енергия, производство на енергия, турбина, Ампераж, генератор, трансформатор, регулиране на речния, съхранение на вода, вода, река, потребител, география

Свързани ресурси

Сцени

Електроцентрала

Поглед отдолу

Конструкция

Пътят на водата

Турбина

Производство на електроенергия

Анимация

Дикторски текст

Водноелектрическата централа „Хувър Дем“ е една от най-известните в света. Намира се на границата между американските щати Аризона и Невада, в близост до Лас Вегас. Язовирната стена събира водата на река Колорадо и водната сила се използва за производство на електроенергия.

Водноелектрическата централа е построена през 1931 – 1936 г. През 1935 г. е официално открита от президента Франклин Рузвелт още преди да е напълно завършена. Височината на язовирната стена е повече от 220 м, а дължината ѝ е почти 380 м. В основата си е широка 200 м, нагоре се стеснява и в най-високата си точка е само 14 м. По време на строителството при злополуки загиват 112 души.

Водата от езерото Мийд пълни водосборните кули на съоръжението, минава по напорните водопроводи със скорост около 140 км/ч и отива в турбините.

Генераторите преобразуват кинетичната енергия на въртящите се колела в електрическа.

Първоначалният план е бил да се поставят по осем турбини от двете страни на реката. Вместо това една е била заменена с две по-малки. В момента работят 19 турбини.

Производителността на водноелектрическата централа е около 2000 мегавата. Друга важна функция на съоръжението, освен добива на електроенергия, е възможността за контролирано изпускане на водата.

Свързани ресурси

Electricity supply network

The purpose of the electricity supply network is to provide electricity for consumers.

Water turbine, generator

Water turbines convert the kinetic energy of water into electric current.

Реки и форми на релефа

Реките имат важно значение за оформянето на земната повърхност: те предизвикват ерозия,...

Приливна водна електроцентрала

Водна електроцентрала, която преобразува енергията на морските приливи и отливи в...

Transformer

A transformer is a device used for converting the voltage of electric current.

Щати и градове в САЩ

Тази анимация показва щатите и по-големите градове в САЩ.

Атомна електроцентрала

В атомните електроцентрали освободената при ядрената реакция енергия се преобразува в...

Гейзер

През определени интервали от време гейзерът изхвърля фонтани от топла вода и пара.

Вятърна електроцентрала

Вятърните електроцентрали преобразуват енергията на вятъра в електрична енергия.

Слънчева електроцентрала

Слънчевата електроцентрала превръща слънчевата енергия в електричество.

Biogas power plant

Biogas can be produced from organic material (manure, plant waste, organic waste) using...

Fusion reactor

Nuclear fusion will serve as an environmentally friendly and practically unlimited source...

Geothermal power station

Geothermal power stations convert energy of hot, high-pressure water found in deeper...

Работа на речните шлюзове

С шлюзовете се преодолява разликата във височините при речното плаване.

Топлоелектроцентрала (с изкопаеми горива)

Топлоелектроцентралата преобразува енергията, получена при изгарянето на изкопаеми горива...

Система за защита от наводнения

Защитният земен насип или в случай на по-слабо наводнение - лятната дига - предпазват от...

Как работят слънчевата батерия и слънчевият колектор?

Анимацията показва как може да се използва слънчевата енергия.

Езерата - произход и развитие

Езерата се образуват във вдлъбнатините на земната повърхност под въздействието на...

Golden Gate Bridge (San Francisco, 1937)

The suspension bridge that stretches above the strait between San Francisco Bay and the...

Воденица

Механичните конструкции, които използват енергията от движението на водата, са познати...

Added to your cart.