Устройство на гръбначния мозък

Устройство на гръбначния мозък

Гръбначният мозък е част от централната нервна система. Разположен е в грабначния стълб. От него изхождат гръбначномозъчните нерви.

Биология и здравно образование

Ключови думи

гръбначен мозък, нервна система, дискова херния, гръбначния нерв, сиво мозъчно вещество, бяло вещество на мозъка, централния канал, мотоневронно, ганглий, гръбначен стълб, гръбначен прешлен, шийните прешлени, гръден прешлен, лумбалните прешлени, мозък, черепномозъчни нерви, meninx, неврон, рефлекс, гръбначно-мозъчна течност, арахноидна материя, лумбална пункция, нерв, човешки, биология

Свързани ресурси

Сцени

Гръбначен мозък

 • предно коренче - Състои се от двигателни влакна, излизащи от предните рога на гръбначния мозък.
 • задно коренче - Състои се от сетивни влакна, които влизат в задните рога на гръбначния мозък.
 • гръбначномозъчен ганглий - Съдържа телата на сетивните неврони. Аксоните на сетивните неврони, наречени сетивни влакна, навлизат в сивото вещество на гръбначния мозък през задните рога.
 • преден рог на гръбначния мозък сиво мозъчно вещество - Съдържа телата на двигателните неврони. Аксоните на двигателните неврони, наречени двигателни влакна, излизат от гръбначния мозък през предните коренчета.
 • заден рог на гръбначния мозък сиво мозъчно вещество - Тук, в предните коренчета, постъпват сетивните влакна
 • бяло мозъчно вещество - Гръбначният мозък се състои от бяло мозъчно вещество, разположено отвън, и център от сиво мозъчно вещество, изградено от телата на нервните клетки. Нервните влакна образуват проводни пътища през бялото мозъчно вещество. Проводните пътища водещи към мозъка съдържат сензорни нервни влакна, които тръгват от тялото. Проводните пътища, тръгващи от мозъка съдържат двигателни нервни влакна. Цветът на бялото мозъчно вещество се дължи на миелиновата обвивка на нервните влакна.
 • централен канал - Изпълнен е с гръбначномозъчна течност, която е свързана с течността в четирите мозъчни стомахчета.

Групи гръбначномозъчни нерви

 • 8 чифта шийни нерви
 • 12 чифта гръдни нерви
 • 5 чифта поясни нерви
 • 5 чифта кръстцови нерви
 • 1 чифт опашни нерви
 • гръбначен мозък
 • конска опашка - Гръбначният мозък свършва в поясната област на гръбначния стълб. Конската опашка представлява снопче гръбначномозъчни нерви.

Разположение на гръбначния мозък

 • прешлен - Предпазват гръбначния мозък. Нервите преминават над напречните израстъци на прешлените.
 • междупрешленен диск - Тяхната еластичност осигурява гъвкавост на гръбначния стълб.
 • гръбначен мозък - Състои се от бяло вещество, разположено отвън, и централна част с формата на пеперуда, съставена от сиво вещество.
 • мека мозъчна обвивка - Най-вътрешната мозъчна обвивка, мембраната, покриваща главния и гръбначния мозък.
 • гръбначномозъчен нерв - 31 чифта смесени нерви, изградени от сетивни и двигателни влакна. Снопчетата от влакна извън централната нервна система (главен и гръбначен мозък) се наричат нерви, а снопчетата от влакна в централната нервна система се наричат проводни пътища.
 • паяжиновидна обвивка - Тънка мембрана с паяжиновидна структура, изградена от фиброзна тъкан и съдържаща гръбначномозъчна течност. Тази течност предпазва главния и гръбначния мозък от механични увреждания и осигурява поддържането на постоянно вътречерепно налягане.
 • твърда мозъчна обвивка - Най-външната фиброзна обвивка, която обвива главния и гръбначния мозък.

Междупрешленни дискове

 • фиброзен пръстен - При увреждането й пулпозното ядро излиза от диска. С напредването на възрастта, тя губи своята еластичност и здравина, което увеличава риска от дискова херния.
 • пулпозно ядро - Заради изместването на пулпозното ядро, херниираният диск може да притисне гръбначномозъчен нерв или самия гръбначен мозък. Това причинява болка, скованост, пареза, нарушения в рефлексите и парализа, както и проблеми с вегетативните функции (като неспособност за задържане на урина или фекалии). Дисковите хернии могат да бъдат лекувани чрез упражнения, носене на специален корсет, или оперативно.
 • гръбначномозъчен нерв

Нервна система

 • мозък
 • гръбначен мозък - Централната нервна система се състои от главен и гръбначен мозък. От гръбначния мозък излизат 31 чифта гръбначномозъчни нерви.
 • черепномозъчни нерви
 • гръбначномозъчни нерви - Периферната система се състои от 12 чифта черепномозъчни нерви и 31 чифта гръбначномозъчни нерви. Гръбначномозъчните нерви са от смесен тип: те съдържат както сетивни, така и двигателни влакна.

Анимация

 • мозък
 • гръбначен мозък - Централната нервна система се състои от главен и гръбначен мозък. От гръбначния мозък излизат 31 чифта гръбначномозъчни нерви.
 • черепномозъчни нерви
 • гръбначномозъчни нерви - Периферната система се състои от 12 чифта черепномозъчни нерви и 31 чифта гръбначномозъчни нерви. Гръбначномозъчните нерви са от смесен тип: те съдържат както сетивни, така и двигателни влакна.
 • 8 чифта шийни нерви
 • 12 чифта гръдни нерви
 • 5 чифта поясни нерви
 • 5 чифта кръстцови нерви
 • 1 чифт опашни нерви
 • гръбначен мозък
 • конска опашка - Гръбначният мозък свършва в поясната област на гръбначния стълб. Конската опашка представлява снопче гръбначномозъчни нерви.
 • прешлен - Предпазват гръбначния мозък. Нервите преминават над напречните израстъци на прешлените.
 • междупрешленен диск - Тяхната еластичност осигурява гъвкавост на гръбначния стълб.
 • гръбначен мозък - Състои се от бяло вещество, разположено отвън, и централна част с формата на пеперуда, съставена от сиво вещество.
 • мека мозъчна обвивка - Най-вътрешната мозъчна обвивка, мембраната, покриваща главния и гръбначния мозък.
 • гръбначномозъчен нерв - 31 чифта смесени нерви, изградени от сетивни и двигателни влакна. Снопчетата от влакна извън централната нервна система (главен и гръбначен мозък) се наричат нерви, а снопчетата от влакна в централната нервна система се наричат проводни пътища.
 • паяжиновидна обвивка - Тънка мембрана с паяжиновидна структура, изградена от фиброзна тъкан и съдържаща гръбначномозъчна течност. Тази течност предпазва главния и гръбначния мозък от механични увреждания и осигурява поддържането на постоянно вътречерепно налягане.
 • твърда мозъчна обвивка - Най-външната фиброзна обвивка, която обвива главния и гръбначния мозък.
 • предно коренче - Състои се от двигателни влакна, излизащи от предните рога на гръбначния мозък.
 • задно коренче - Състои се от сетивни влакна, които влизат в задните рога на гръбначния мозък.
 • гръбначномозъчен ганглий - Съдържа телата на сетивните неврони. Аксоните на сетивните неврони, наречени сетивни влакна, навлизат в сивото вещество на гръбначния мозък през задните рога.
 • преден рог на гръбначния мозък сиво мозъчно вещество - Съдържа телата на двигателните неврони. Аксоните на двигателните неврони, наречени двигателни влакна, излизат от гръбначния мозък през предните коренчета.
 • заден рог на гръбначния мозък сиво мозъчно вещество - Тук, в предните коренчета, постъпват сетивните влакна
 • бяло мозъчно вещество - Гръбначният мозък се състои от бяло мозъчно вещество, разположено отвън, и център от сиво мозъчно вещество, изградено от телата на нервните клетки. Нервните влакна образуват проводни пътища през бялото мозъчно вещество. Проводните пътища водещи към мозъка съдържат сензорни нервни влакна, които тръгват от тялото. Проводните пътища, тръгващи от мозъка съдържат двигателни нервни влакна. Цветът на бялото мозъчно вещество се дължи на миелиновата обвивка на нервните влакна.
 • централен канал - Изпълнен е с гръбначномозъчна течност, която е свързана с течността в четирите мозъчни стомахчета.
 • фиброзен пръстен - При увреждането й пулпозното ядро излиза от диска. С напредването на възрастта, тя губи своята еластичност и здравина, което увеличава риска от дискова херния.
 • пулпозно ядро - Заради изместването на пулпозното ядро, херниираният диск може да притисне гръбначномозъчен нерв или самия гръбначен мозък. Това причинява болка, скованост, пареза, нарушения в рефлексите и парализа, както и проблеми с вегетативните функции (като неспособност за задържане на урина или фекалии). Дисковите хернии могат да бъдат лекувани чрез упражнения, носене на специален корсет, или оперативно.
 • гръбначномозъчен нерв

Дикторски текст

Нервната система се дели на централна нервна система и периферна нервна система. Главните компоненти на централната нервна система са главния мозък и гръбначния мозък. Периферната нервна система се състои от 12 чифта черепномозъчни нерви, и 31 чифта гръбначномозъчни нерви.

От шийната област на гръбначния мозък произлизат 8 чифта нерви. Гръдните гръбначномозъчни нерви са 12 чифта, поясните - 5 чифта, кръстцовите - 5 чифта и опашните - 1 чифт. Гръбначният мозък продължава до поясната област на гръбначния стълб. Конската опашка представлява снопче гръбначномозъчни нерви. Гръбначномозъчните нерви пренасят информация между централната нервна система и другите части на тялото. Гръбначният мозък е център на много рефлекси, като колянния рефлекс, и съдържа нервни влакна, които пренасят импулси от и към мозъка.

Гръбначният мозък е защитен от прешлените. Нервите преминават над напречните израстъци на прешлените. Еластичността на междупрешленните дискове осигурява гъвкавост на гръбначния стълб. Главният и гръбначният мозък са защитени от три слоя мембрани, наречени менинги: външната твърда обвивка, паяжиновидната обвивка и вътрешната мека обвивка. Паяжиновидната обвивка е тънка мембрана със структура на паяжина. Съставена е от фиброзна тъкан и съдържа гръбначномозъчна течност (ликвор). Тази течност предпазва главния и гръбначния мозък от механични увреждания и осигурява поддържането на постоянно вътречерепно налягане.

Гръбначният мозък се състои от бяло мозъчно вещество, разположено отвън, и сиво мозъчно вещество, с формата на пеперуда, разположено в центъра и изградено от телата на нервните клетки. Нервните влакна си проправят път през бялото мозъчно вещество, като образуват проводни пътища. Проводните пътища водещи към мозъка съдържат сензорни нервни влакна, които тръгват от тялото. Проводните пътища, тръгващи от мозъка съдържат двигателни нервни влакна. Цветът на бялото мозъчно вещество се дължи на миелиновата обвивка на нервните влакна. Предните рога на сивото мозъчно вещество съдържат телата на двигателните неврони. Аксоните на двигателните неврони, наречени двигателни влакна, произлизат от предните коренчета на гръбначномозъчните нерви. Сетивните влакна навлизат в задните рога на сивото вещество, през задните коренчета. Централният канал е изпълнен с гръбначномозъчна течност, която изпълва и четирите мозъчни стомахчета.

Междупрешленните дискове се състоят от две части: фиброзен пръстен и пулпозно ядро. С напредването на възрастта, фиброзният пръстен губи своята еластичност и здравина. Това увеличава риска от дискова херния. Херниираният диск може да окаже натиск върху гръбначномозъчните нерви или гръбначния мозък, което причинява болка, скованост, пареза, нарушения в рефлексите и парализа, както и проблеми с вегетативните функции (като неспособност за задържане на урина или фекалии). Дисковите хернии могат да бъдат лекувани чрез упражнения, носене на специален корсет, или оперативно.

Свързани ресурси

Рефлекс на отдръпване

Рефлексът на отдръпване е гръбначномозъчен рефлекс, който осигурява отдалечаването от...

Колeнен рефлекс

Рефлексът, който се изразява в свиване на мускула, разгъващ подбедрицата се нарича...

Човешкият мозък

Главните части на човешкия мозък са мозъчният ствол, малкият мозък, междинният мозък и...

Нервна система

Централната нервна система се състои от главен мозък и гръбначен мозък, а периферната...

Части на човешкия мозък

Главните части на човешкия мозък са мозъчен ствол, малък мозък, междинен мозък, и краен...

Типове свързвания между костите

Човешките кости са свързани помежду си със стави, шевове, хрущяли, или са срастнали.

Контрол на речта

Говоренето изисква синхронизирана дейност на няколко центъра в мозъка.

Неврони, нервна тъкан

Невроните са клетки, специализирани за провеждане на електрични сигнали.

Мозъчни вентрикули и основни части на мозъка

Анимацията ни позволява да надникнем във вътрешната структура на мозъка.

Заболявания на гръбначния стълб

Сколиозата е заболяване, при което гръбначният стълб се изкривява странично.

Надбъбречна жлеза

Надбъбречната жлеза отговаря за поддържането на хомеостазата и за даването на бърз...

Жизнен цикъл на гръбначните животни

Жизненият цикъл на гръбначните животни започва с образуването на репродуктивни клетки от...

Синаптични връзки

Невронът предава електрически сигнали чрез електрически и химически синапси.

Мускулна тъкан

В човешкото тяло има три вида мускулна тъкан: скелетна, гладка и сърдечна.

Кости на горния крайник

Костите на горния крайник се състоят от раменния пояс и костите на ръката.

Сърцето

Сърцето е централната помпа на сърдечно-съдовата система и има няколко милиарда удара...

Череп и гръбначен стълб

Двете главни части на централната нервна система - главния мозък и гръбначния мозък са...

Кости на долния крайник

Костите на долния крайник включват тазовият пояс и костите на свободния долен крайник.

Ухото и слуховият процес

Ухото преобразува вибрациите на въздуха в електрически сигнали, които след това се...

Система на кръвообращение

Системната циркулация носи кислородна кръв от сърцето към тялото, а белодробната...

Човешко тяло (мъж)

Тази анимация ни запознава с най-важните органи и системи на човешкото тяло.

Knee joint

The knee joint is made up by the femur, the tibia and the kneecap.

Еволюция на мозъка при гръбначните животни

В хода на еволюцията на гръбначните животни се е променила относителната степен на...

Added to your cart.