Устройство и функции на черния дроб

Устройство и функции на черния дроб

Черният дроб е жизненоважен орган, който участва в усвояването на мазнините, детоксикацията и обмяната на веществата.

Биология и здравно образование

Ключови думи

черен дроб, храносмилане, детоксикация, жлъчка, чернодробна артерия, Чернодробна портална вена, жлъчен канал, токсин, медицина, чернодробни клетки, метаболизъм, стомашно-чревния тракт, жлъчен мехур, чернодробна лобула, орган, системо-органни, храносмилателната система, дванадесетопръстник, корпус, човешки, биология

Свързани ресурси

Сцени

Разположение на черния дроб

 • черен дроб

Храносмилателна система

Черният дроб е най-голямата жлеза в човешкия организъм. Известен е най-вече със синтеза на жлъчка, но играе основна роля и в много процеси, свързани с обмяна на веществата.

Черният дроб на възрастен човек тежи около 1,5 кг, има характерен кафявочервен цвят.

Устройство на черния дроб

 • чернодробна портална вена - Пренася богата на хранителни вещества кръв от червата към черния дроб.
 • чернодробна артерия - Захранва черния дроб с богата на кислород кръв.
 • чернодробна вена - Извежда кръвта от черния дроб.
 • жлъчен канал - Събира жлъчката, която се образува в чернодробната тъкан, и я отвежда в жлъчния мехур.
 • жлъчен мехур - Крушовиден мехур, в който временно се складира жлъчката.
 • ляв и десен дял
 • общ жлъчен канал - Пренася жлъчката от жлъчния мехур в дванадесетопръстника.

В долната част на черния дроб се намира чернодробният портал, през който влизат чернодробната портална вена, чернодробната артерия и нервите, и излизат жлъчните канали.

Черният дроб се захранва с кръв от чернодробната портална вена и чернодробната артерия. Благодарение на първата просмуканите през червата хранителни вещества стигат до черния дроб, а кръвта, която тече през чернодробната артерия, осигурява кислорода. Чернодробната вена отвежда кръвта от черния дроб.

Чернодробна лобула

 • централна вена - Събира кръвта от лобулите и я доставя в чернодробната вена.
 • чернодробна портална вена - Пренася богата на хранителни вещества кръв от червата към черния дроб.
 • чернодробна артерия - Захранва черния дроб с богата на кислород кръв.
 • жлъчен канал - Събира отделената от чернодробните клетки жлъчка.
 • жлъчно каналче
 • чернодробна лобула - Основна единица на чернодробната тъкан. В съединителната тъкан, която обгражда лобулите, е разположена триадата на чернодробната артерия, чернодробната портална вена и жлъчните канали.

Двата дяла на черния дроб са изградени от многобройни чернодробни лобули. В съединителната тъкан, която обгражда лобулите, е разположена триадата на чернодробната артерия, чернодробната портална вена и жлъчните канали. Кръвта преминава през чернодробната портална вена и през чернодробната артерия между клетките на чернодробните лобули в посока към централната вена. Жлъчката, синтезирана от чернодробните клетки се събира в жлъчните каналчета, които криволичат между клетките и я отвеждат в жлъчните канали.

Функции

Една от задачите на черния дроб е неутрализирането на токсините, които се просмукват през червата в организма, както и обезвредяването на бактериите и вирусите, които се намират в кръвта. Черният дроб ги преобразува във вещества, които не са опасни.

Черният дроб играе важна роля при обмяната на веществата в макромолекулите, например, на липидите и белтъчините. В съответствие с потребностите на организма, той синтезира тези молекули от съставките им или ги придобива от други вещества.

Черният дроб е важен и за запазването на глюкозното равновесие на организма. Той може да трупа енергия под формата на гликоген. Ако в организма спадне глюкозното съдържание на кръвта, черният дроб освобождава гликоген и го преработва в глюкоза.

Синтез на жлъчка

 • смотах
 • общ жлъчен канал - Пренася жлъчката от жлъчния мехур в дванадесетопръстника.
 • жлъчен мехур - Крушовиден мехур, в който временно се складира жлъчката.
 • дванадесетопръстник - Тук се приема синтезираната в черния дроб жлъчка.
 • мазна храна

Жлъчката преминава в жлъчния мехур по жлъчните канали. Складираната жлъчка се сгъстява, след което се изсипва в тънките черва, където разпръсква мастните капки, които се съдържат в храната. При разпръскването повърхнината на мастните капки се уголемява няколкократно, за да могат ензимите по-лесно да ги усвоят.

Анимация

 • хранопровод
 • стомах
 • панкреас
 • тънко черво
 • черен дроб
 • чернодробна портална вена - Пренася богата на хранителни вещества кръв от червата към черния дроб.
 • чернодробна артерия - Захранва черния дроб с богата на кислород кръв.
 • чернодробна вена - Извежда кръвта от черния дроб.
 • жлъчен канал - Събира жлъчката, която се образува в чернодробната тъкан, и я отвежда в жлъчния мехур.
 • жлъчен мехур - Крушовиден мехур, в който временно се складира жлъчката.
 • ляв и десен дял
 • общ жлъчен канал - Пренася жлъчката от жлъчния мехур в дванадесетопръстника.
 • централна вена - Събира кръвта от лобулите и я доставя в чернодробната вена.
 • чернодробна портална вена - Пренася богата на хранителни вещества кръв от червата към черния дроб.
 • чернодробна артерия - Захранва черния дроб с богата на кислород кръв.
 • жлъчен канал - Събира отделената от чернодробните клетки жлъчка.
 • жлъчно каналче
 • чернодробна лобула - Основна единица на чернодробната тъкан. В съединителната тъкан, която обгражда лобулите, е разположена триадата на чернодробната артерия, чернодробната портална вена и жлъчните канали.
 • токсин - Може да бъде лекарствена молекула, отровно вещество или токсичен продукт от обмяната на веществата.
 • чернодробна клетка - В плазмата й изобилстват ендоплазмени мрежи и митохондрии.
 • макромолекула\подразделение (мономер) - Може да бъде аминокиселина, липиди или вид захар.
 • глюкозна молекула
 • гликоген - Полимер на глюкозната молекула, наред с мазнините, той е един от най-важните хранителни запаси в организма. Среща се не само в черния дроб, а и в скелетните мускули.
 • смотах
 • общ жлъчен канал - Пренася жлъчката от жлъчния мехур в дванадесетопръстника.
 • жлъчен мехур - Крушовиден мехур, в който временно се складира жлъчката.
 • дванадесетопръстник - Тук се приема синтезираната в черния дроб жлъчка.
 • мазна храна

Дикторски текст

Черният дроб е най-голямата жлеза в човешкия организъм. Известен е най-вече със синтеза на жлъчка, но играе основна роля и в много процесите, свързани с обмяна на веществата.

Черният дроб на възрастен човек тежи около 1,5 кг, има характерен кафявочервен цвят.

В долната част на черния дроб се намира чернодробният портал, през който влизат чернодробната портална вена, чернодробната артерия и нервите, и излизат жлъчните канали.

Черният дроб се захранва с кръв от чернодробната портална вена и чернодробната артерия. Благодарение на първата просмуканите през червата хранителни вещества стигат до черния дроб, а кръвта, която тече през чернодробната артерия, осигурява кислорода. Чернодробната вена отвежда кръвта от черния дроб.

Двата дяла на черния дроб са изградени от многобройни чернодробни лобули. В съединителната тъкан, която обгражда лобулите, е разположена триадата на чернодробната артерия, чернодробната портална вена и жлъчните канали. Кръвта преминава през чернодробната портална вена и през чернодробната артерия между клетките на чернодробните лобули в посока към централната вена. Жлъчката, синтезирана от чернодробните клетки се събира в жлъчните каналчета, които криволичат между клетките и я отвеждат в жлъчните канали.

Една от задачите на черния дроб е детоксикацията на токсините, които се просмукват през червата в организма, както и обезвредяването на бактериите и вирусите, които се намират в кръвта. Преобразува ги във вещества, които не са опасни.

Черният дроб играе важна роля при обмяната на веществата в макромолекулите, например, на липидите и белтъчините. В съответствие с потребностите на организма, той синтезира тези молекули от съставките им или ги придобива от други вещества.

Черният дроб е важен и за запазването на глюкозното равновесие на организма. Той може да трупа енергия под формата на гликоген. Ако в организма спадне глюкозното съдържание на кръвта, черният дроб освобождава гликоген и го преработва в глюкоза.

Жлъчката преминава в жлъчния мехур по жлъчните канали. Складираната жлъчка се сгъстява, след което се изсипва в тънките черва, където разпръсква мастните капки, които се съдържат в храната. При разпръскването повърхнината на мастните капки се уголемява няколкократно, за да могат ензимите по-лесно да ги усвоят.

Свързани ресурси

Човешко тяло (мъж)

Тази анимация ни запознава с най-важните органи и системи на човешкото тяло.

Човешкото тяло (жена)

Тази анимация ни запознава с най-важните органи и системи на човешкото тяло.

Жлези, свързани с дванадесетопръстника

Задстомашната жлеза и черният дроб изливат храносмилателни сокове в дванадесетопръстника.

Нива на организация на живата материя от клетъчно до организмово

Тази анимация представя нивата на организация на живата материя от клетъчно до организмово.

Анатомия на дебелото черво

Дебелото черво е крайната част на храносмилателния канал.

Горен храносмилателен тракт

При преглъщане храната се придвижва от устната кухина до стомаха.

Устройство на тънкото черво

Най-дългата част от храносмилателната система, където се случва основната част от...

What kind of food should be on your plate?

This animation helps you learn the basics of healthy eating.

Алфа-D-Глюкоза (C₆H₁₂O₆)

Един от пространствените изомери на глюкозата.

D-glucose (dextrose) (C₆H₁₂O₆)

The primary source of energy for living cells.

Added to your cart.