Ухото и слуховият процес

Ухото преобразува вибрациите на въздуха в електрически сигнали, които след това се обработват от мозъка.

Свързани ресурси

Движения на главата

Тази анимация показва как мускулите и прешлените движат главата.

Вредното въздействие от пушенето върху белите дробове

Пушенето силно уврежда дихателната система, като може да причини...

Видове покривен епител

Покривният епител покрива външните и вътрешните повърхности в тялото.

Орган на равновесието

Позицията на главата и движенията й се възприемат от вътрешното ухо.

Слюнката - многофункционална телесна течност

Ще получите интересна информация за тези необикновени течности.

Видове стави

Ставите се групират и според посоката на движение, която позволяват.

Щъркелът ли ги донася?

Урокът разказва за размножаването при човека.

Отделителна система

Отделителната система служи за отстраняване на вредни и ненужни...

Added to your cart.