Typical flat in Hungary in the 1980s

Typical flat in Hungary in the 1980s

Typical flats characterise the culture of the decade.

История и цивилизация

Ключови думи

панелна сграда, Плосък, жилищен блок, панелните фабрика, железобетон, централно отопление, сглобяема, ретро

Свързани ресурси

Construction of a panel building

Buildings constructed of prefabricated concrete blocks were widespread in the former...

Облеклото в Западна Европа през 1980 г.

Облеклото разкрива културата и начина на живот на хората в дадена епоха и територия.

Как работи кулокранът

Кулокранът е машина, която се използва за повдигане и преместване на товари с тегло до...

Историята на телевизора

Телевизията, изобретена в началото на 20. век, става основна форми на развлечение.

Облеклото в Западна Европа през 1990 г.

Облеклото разкрива културата и начина на живот на хората в дадена епоха и територия.

Types of farms and villages

The structure and density of farms and villages depend on the geographical features of...

Typical Central European flat in the 1950s

Typical Central European flats in the 1950s consisted of a single room, a kitchen and a...

Съвременна офис сграда

Пестенето на енергия и опазването на околната среда са важни фактори при проектирането на...

Farm (Hungary, 19th century)

Small farms usually located near the border of rural towns, inhabited by peasants.

Tall buildings

Tall buildings are mementoes of human history and technological development.

Added to your cart.