Турска баня (16. в.)

Турска баня (16. в.)

Един от положителните резултати от османското нашествие в Европа е строежът на бани.

История и цивилизация

Ключови думи

Турска баня, баня, fürdőkultúra, közfürdő, турски, Ислям, Коран, религия, в най-нови времене, öltöző, басейн

Свързани ресурси

Османската архитектура в Унгария (17. в.)

По-известни паметници на османската архитектура в Унгария са джамията "Гази Касъм паша" в...

Термите на Каракала (Рим, III в.)

Разкошният комплекс от бани на римския император бил построен през III в.

Османски султан (XVI в.)

Владетел на Османската империя бил султанът, който се смятал за господар на живота и смъртта.

Венеция през Средните векове

Средновековна Венеция дължала своето богатство на процъфтяващата си морска търговия.

Жилище в Древен Рим

Богатите граждани в Древен Рим притежавали просторни къщи с много помещения и с...

Османски войници (XVI в.)

В Османската армия служели еничари (платена войска) и спахии (васали, подобни на...

Джами Масджид (Исфахан, 15. в.)

Архитектурните решения и украсата поставят тази джамия сред шедьоврите на ислямското...

Added to your cart.