Турска баня (16. в.)

Турска баня (16. в.)

Един от положителните резултати от османското нашествие в Европа е строежът на бани.

История и цивилизация

Ключови думи

Турска баня, баня, fürdőkultúra, közfürdő, турски, Ислям, Коран, религия, в най-нови времене, öltöző, басейн

Свързани ресурси

Сцени

Външен вид

  • вход
  • вестибюл
  • средна зала
  • харарет
  • прозорци в купола

Конструкция

  • вестибюл
  • средна зала
  • харарет
  • съблекалня

Вестибюл

Харарет

Разходка

Анимация

Средна зала

Дикторски текст

Ислямската култура винаги е отдавала голямо значение на къпането. Личната хигиена и ритуалното очистване на тялото са предписани в ислямските правила. Според Корана водата е извор на живота.

Обществените бани се наричат хамами на турски и на арабски. Първите хамами се появили през Ранното средновековие, но станали много популярни през Новото време. Въпреки че външният вид на хамамите също е интересен, с куполи с различни размери на техните покриви, структурата на вътрешната част е наистина впечатляваща.

Структурата на османските бани следва класическа схема, подобна на римските и византийските бани. Устройството е свързано с температурата в отделните части. Въздухът в хамамите е подгряван от система за отопление, изградена под мраморните подове на стаите.

Входът въвежда посетителя във вестибюла, или "студената стая", която служи и за съблекалня.

Следващото помещение е умерено топла стая, която служи за почивка и почистване на тялото.

В харарета, т.е. горещата стая, се влиза оттук. В центъра на горещото помещение обикновено има голям мраморен къс, известен като "камък на живота", на който се масажират клиентите. Когато тялото се сгорещи прекалено, клиентите пръскат върху себе си хладка вода от чешмичките, разположени покрай стените.

Свързани ресурси

Османската архитектура в Унгария (17. в.)

По-известни паметници на османската архитектура в Унгария са джамията "Гази Касъм паша" в...

Термите на Каракала (Рим, III в.)

Разкошният комплекс от бани на римския император бил построен през III в.

Османски султан (XVI в.)

Владетел на Османската империя бил султанът, който се смятал за господар на живота и смъртта.

Венеция през Средните векове

Средновековна Венеция дължала своето богатство на процъфтяващата си морска търговия.

Жилище в Древен Рим

Богатите граждани в Древен Рим притежавали просторни къщи с много помещения и с...

Османски войници (XVI в.)

В Османската армия служели еничари (платена войска) и спахии (васали, подобни на...

Джами Масджид (Исфахан, 15. в.)

Архитектурните решения и украсата поставят тази джамия сред шедьоврите на ислямското...

Added to your cart.