Trilobites

Trilobites

The ancestors of Arachnida and Crustacea belonged to the class Trilobita.

Биология и здравно образование

Ключови думи

Trilobita, трилобити, Вкаменелост, изчезнал, праисторическо създание, Индекс на изкопаеми, Палеозойски Era, палеозойски, камбрийския период, морско създание, хитин слой, хитин, броня, паякообразни, рак, животно, членестоноги, биология

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Градински паяк кръстоносец

Паякът кръстоносец е често срещан вид, чрез който ще се запознаем с анатомията на паяците.

Речен рак

Голям сладководен рак, широко разпространен в Европа.

Апатозавър

Тревопасен динозавър с дълга шия и огромно тяло.

Тиранозавър рекс

Древно хищно влечуго с огромни размери, най-известният вид динозавър.

Археоптерикс

Археоптерикс, показва особенности, както на птици, така и влечуги. Това може би е...

Дейноник

Дейноникът, чието име означава „ужасяващ нокът", бил хищен динозавър от семейство...

Флора и фауна на Карбона

В този период, разположен между Девон и Перм (преди 358-299 милиони години), са живели...

Амонити

Изчезнали главоноги със спираловидна черупка. Те са отлични ръководни вкаменелости.

Мексиканска червеноколенеста тарантула

Един от най-известните видове паяци, често отглеждан като домашен любимец. Ухапването му...

Латимерия

Живо изкопаемо, което е важен етап в еволюцията на четирикраките животни.

Хомо еректус

Изправеният човек използвал оръдия на труда и огъня.

Трицератопс

Тревопасен динозавър, отличаващ се с голямо костно образувание, приличащо на яка, и три...

Стегозавър

Вид праисторическо влечуго, с костни пластини по гърба, които са служили за терморегулация.

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

Ichthyosaur

Fish-like marine dinosaurs which resembled dolphins; a good example of convergent evolution.

Ichthyostega

A prehistoric amphibian and an early representative of the Tetrapods, which became...

Monsters of the Palaeozoic: sea scorpions

Eurypterids are an extinct group of Palaeozoic aquatic arthropods.

Permian flora and fauna

This 3D scene presents the flora and fauna of the last period of the Palaeozoic Era.

Pteranodon longiceps

A prehistoric flying reptile, similar to birds. However, there is no direct evolutionary...

Tiktaalik

A transitional form between fish and tetrapods, or four-limbed vertebrates.

Woolly mammoth

Extinct proboscidea closely related to today's elephants, often hunted by prehistoric man.

Преместване на континенталните плочи (континентален дрейф)

Историята на Земята показва, че континентите са се движили и продължават да се движат и...

Водни гъби (спонгии)

Най-древната група животни. Живеят във водата, нямат истински тъкани и симетрия.

Млечнобяла планария

Един от най-разпространените видове плоски червеи.

Медуза

Свободно плуващи морски животни, представители на най-просто устроената група животни...

Added to your cart.