Trichloromethane, chloroform (CHCl₃)

Trichloromethane, chloroform (CHCl₃)

Also known as chloroform, used as a solvent in laboratories, earlier as an anaesthetic.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

трихлорметан, хлороформ, Алкил халид, халоген, съдържащ органично съединение, анестезия, фосген, заместване, Органична химия, молекула, химия

Свързани ресурси

Хлориране на метан чрез заместителна реакция

При тези реакции водородните атоми в молекулата на метана се заместват последователно с...

Carbon tetrachloride (CCl₄)

Colourless, toxic liquid with a sweet odour.

Dichloromethane (CH₂Cl₂)

It is produced by treating methane with chlorine gas and used as a solvent.

Метан (CH₄)

Първият член на хомоложния ред алкани с права верига.

Chloromethane (methyl-chloride) (CH₃Cl)

Chloromethane can be prepared by heating a mixture of methane and chlorine.

Хлор (Cl₂)

Един от представителите на групата на халогените. Той е жълто-зелен отровен газ.

Added to your cart.