Topographic map of Hungary

Topographic map of Hungary

This animation demonstrates the geographical regions of Hungary.

География и икономика

Ключови думи

Унгария, релеф, region, Északi-középhegység, Малък Алфьолд, Dunántúli-középhegység, Алфьолд, хълмове и планини от Южна Трансдунавия, Западни покрайнини, Трансдунавия, между Дунав и Тиса, Transtisza, Tisza, Дунав, Езерото Балатон, Карпатския басейн, хидрография, природа, физическата география, география

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Administrative divisions of Hungary

This animation presents the regions, counties and cities of Hungary.

National Parks of Hungary

There are ten national parks in Hungary.

Електрически наземен транспорт

Тролейбусите и трамваите са екологично чисти обществени транспортни средства

Нагъване (средно ниво)

Под влияние на страничен натиск скалните пластове се деформират и нагъват. Така се...

Вулканизъм

Вулканизмът е процес, свързан с изливането и втвърдяването на магмата по земната повърхност.

Вертикално климатично райониране

В планините климатът, почвата, животинският и растителният свят се променя с промяната на...

Типове почви (почвени профили)

Анимацията показва структурата на зоналните, каменистите и влажните типове почви.

Разлом (базово ниво)

Под действието на вертикалните сили скалните пластове се раздробяват на блокове, които...

Понятия на физическата геогпрафия

Анимацията ни запознава с формите на повърхнината, надземните води и свързаните с тях знаци.

Разлом (средно ниво)

Под действието на вертикалните сили скалните пластове се раздробяват на блокове, които...

Унгарска азбуката - учебна игра

Упражнявай азбуката: състави думи.

Soil types - Hungary (map)

This animation demonstrates the types of soil found in Hungary.

Topography of the Earth

The animation presents the largest mountains, plains, rivers, lakes and deserts of the Earth.

Types of farms and villages

The structure and density of farms and villages depend on the geographical features of...

Added to your cart.