Типове свързвания между костите

Типове свързвания между костите

Човешките кости са свързани помежду си със стави, шевове, хрущяли, или са срастнали.

Биология и здравно образование

Ключови думи

костна връзка, Скелет, кост, череп, гръдна кост, ребра, плаващо ребро, лъжливи ребра, гръбначен стълб, сакрум, раменна кост, басейн, апендикуларни скелет, сдружаване, хрущялни съвместно, съвместен, шев, видове връзки, хрущял, човешки, биология

Свързани ресурси

Въпроси

 • Как са свързани помежду си тилните и челните кости?
 • Как са свързани помежду си слепоочните и тилните кости?
 • Как са свързани помежду си бедрената кост и големият пищял?
 • Кое понятие следва изброените?\nБедрена кост, колянна капачка, голям пищял...
 • Как са свързани помежду си кръстните прешлени?
 • Как са свързани помежду си гръдната кост и първите поясни прешлени?
 • Как са свързани помежду си гръдната кост и третия чифт ребра?
 • Как са свързани помежду си гръдната кост и 11-я чифт ребра?
 • Как са свързани помежду си гръдната кост и лъжливите ребра?
 • Какъв тип свързване се среща в гръбначния стълб?
 • Какъв тип свързване се среща в черепа?
 • Какъв тип свързване НЕ се среща в черепа?
 • Какъв тип свързване се среща в гръбначния стълб?
 • Как са свързани помежду си бедрената кост и таза?
 • Как са свързани помежду си седалищната и срамната кост?
 • Кой тип свързване е напълно подвижно?
 • Кой тип свързване е полуподвижно?
 • Кой тип свързване е неподвижно?
 • Кой тип свързване е характерен между дългите кости в човешкото тяло?
 • Как са свързани помежду си ребрата и прешлените?

Сцени

Скелет

 • череп - Костите му са свързани чрез шевове. Единственото изключение е долната челюст, която е свързана с черепа чрез синовиална става.
 • гръдна кост - Образува се от сливането на три кости. Ребрата са свързани с нея чрез хрущяли.
 • ребра - Истинските и лъжливите ребра са свързани с гръдната кост чрез хрущяли, а с прешлените чрез синовиални стави. Първите седем чифта ребра се наричат истински ребра, тъй като са директно свързани с гръдната кост, чрез хрущяли. Следващите 3 двойки ребра се наричат лъжливи - те са свързани с хрущяли за долните истински ребра. Последните два чифта ребра, плаващите ребра, които не са свързани с гръдната кост.
 • гръбначен стълб - Състои се от прешлени, свързани с хрущялни връзки, фомиращи междупрешленни дискове.
 • кръстцова кост - Образува се от сливането на 5 кръстни прешлена.
 • опашна кост - Образува се от сливането на 3 - 5 опашни прешлена.
 • тазова кост - Образува се от сливането на три чифтни кости.
 • кости на горния крайник - Тези кости обикновено са свързани чрез синовиални стави, което позволява относително свободното им движение.
 • кости на долния крайник - Тези кости обикновено са свързани чрез синовиални стави, което позволява относително свободното им движение.

Срастване

Шев

 • теменна кост
 • слепоочна кост
 • челна кост
 • тилна кост
 • кости на лицевия череп - Долната челюст е свързана с другите кости чрез синовиална става, а другите кости са свързани помежду си чрез шевове.

Хрущялна връзка

Синовиална става

 • изпъкнала ставна повърхност
 • вдлъбната ставна повърхност
 • ставна капсула - Съединително-тъканна капсула, която огражда синовиалната става. Съдържа синовиална течност.
 • ставна кухина - Изпълнена е със синовиална течност, която смазва ставата и намалява триенето.
 • хрущял - Много устойчив, покрива ставните повърхности. Синовиалната течност го предпазва от триене.
 • колянно капаче
 • външна странична връзка
 • вътрешна странична връзка - Често се уврежда при спортистите. За разлика от предната кръстна връзка, се възстановява лесно, без хирургична намеса. Лигаментите са изградени от съединителна тъкан и свързват костите по между им.
 • предна кръстна връзка - Най-често уврежданата колянна връзка при спортистите. Увреждането й изисква хирургична намеса, последвана от дълъг период на възстановяване. Лигаментите са изградени от съединителна тъкан и свързват костите по между им.
 • задна кръстна връзка
 • лигамент на колянното капаче

Тест

Свързани ресурси

Човешкият скелет

Вътрешната опорна структура на тялото, за която се залавят скелетните мускули.

Кости на горния крайник

Костите на горния крайник се състоят от раменния пояс и костите на ръката.

Кости на долния крайник

Костите на долния крайник включват тазовият пояс и костите на свободния долен крайник.

Гръден кош

Ребрата, гръдната кост и гръбначният стълб образуват гръдния кош, в който са разположени...

Knee joint

The knee joint is made up by the femur, the tibia and the kneecap.

Движения на главата

Тази анимация показва как мускулите и прешлените движат главата.

Костна система

Тази сцена ни запознава с устройството и функциите на костите.

Структура на скелетните мускули

Анимацията представя фината молекулярна структура и функционирането на мускулите.

Устройство на гръбначния мозък

Гръбначният мозък е част от централната нервна система. Разположен е в грабначния стълб....

Части на човешкия мозък

Главните части на човешкия мозък са мозъчен ствол, малък мозък, междинен мозък, и краен...

Видове стави

Ставите се групират и според посоката на движение, която позволяват.

Ухото и слуховият процес

Ухото преобразува вибрациите на въздуха в електрически сигнали, които след това се...

Мускули на човешкото тяло

Скелетните мускули са активната част на опорно-двигателната система. Те движат костите,...

Череп и гръбначен стълб

Двете главни части на централната нервна система - главния мозък и гръбначния мозък са...

Заболявания на гръбначния стълб

Сколиозата е заболяване, при което гръбначният стълб се изкривява странично.

Човешко тяло (мъж)

Тази анимация ни запознава с най-важните органи и системи на човешкото тяло.

Човешкият мозък

Главните части на човешкия мозък са мозъчният ствол, малкият мозък, междинният мозък и...

Muscles of the upper arm

The arms are moved by flexor and extensor muscles.

Съединителна тъкан

Съединителната тъкан включва плътна и рехава тъкан, мастна тъкан, тъканта на кръвта,...

Колeнен рефлекс

Рефлексът, който се изразява в свиване на мускула, разгъващ подбедрицата се нарича...

Added to your cart.