Threonine

Threonine

One of the 20 amino acids that make up proteins.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

треонин, Thr, аминокиселина, протеин, пептид, полипептидната, полярна странична верига, цвитерйонна структура, пептидна връзка, амидна връзка, аминокиселинна последователност, молекула, Органична химия, химия, биология, биохимия

Свързани ресурси

Аминокиселини

Аминокиселините са мономери на протеините.

Added to your cart.