The structure of prokaryotic and eukaryotic cells

The structure of prokaryotic and eukaryotic cells

There are two basic cell types: prokaryotic and eukaryotic cells.

Биология и здравно образование

Ключови думи

клетка, ядро, Бактерия, флагелум, ресницата, клетъчна стена, плазмид, ядерная мембрана, цитоскелетон, ендоплазмения ретикулум, полизахарид, пептид, ДНК, хромозом

Свързани ресурси

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Бактерии (с кълбовидна, пръчковидна или спираловидна форма)

Бактериите се срещат в разнообразни форми, като кълбовидни (коки), пръчковидни и...

Обикновена амеба

Широко разпространени хетеротрофни едноклетъчни организми с постоянно променящи се форми.

Зелена еуглена

Едноклетъчно, което живее в сладки води и може да се храни автотрофно и хетеротрофно.

Чехълче

Често срещани еукариотни ресничести организми, разпространени в сладки води.

"Черната смърт" (Европа, 1347 -1353)

Бактериалното заболяване, познато с името бубонна чума, е една от най-смъртоносните...

DNA

Carrier of genetic information in cells.

Added to your cart.