The countries of Africa

The countries of Africa

Learning about the geographic location, capitals and flags of African countries through exercises in three levels of difficulty.

География и икономика

Ключови думи

Африка, страна, държави, Карта на знанието, карта на света, карта, Earth глобус, столица, флаг, Рамка, континент, Земя, общество, география, човешката география

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Държавите в Европа

Анимацията ще ни помогне да се запознаем с държавите в Европа, техните столици и...

Колонизация и деколонизация

Народите, извоювали независимостта си, променят политическата карта на света, съставена...

Държавите в Северна, Централна и Южна Америка

Упражнения с три нива на трудност за запомняне на географското местоположение, столиците...

Държавите в Азия

Упражнения с три нива на трудност за запомняне на географското положение, столиците и...

Голям град

Градът е тип селище, което изпълнява централни функции.

Мегаполис (Метрополис)

Мегаполисът е огромен град с население над 1 милион души.

Световни градове

Анимацията представя географското положение и най-важните данни на големи световни градове.

Политически и икономически организации

В света съществуват много политически и/или икономически организации, в които членуват...

Държавите по света

Тази анимация показва държавите, техните знамена и столици.

Бежански лагер в Африка – Дарфур

След кризата в Дарфур (Судан) милиони хора са принудени да напуснат домовете си.

Африканско село (Судан)

Африканските села са приспособени към климатичните условия. Всяко село отразява културата...

Държавно устройство и официални езици

Анимацията показва формите на държавно устройство и официалните езици в страните по света.

Географски открития (ХV – ХVII век)

Легендарните географски открития от началото на Новото време преначертали географските...

Great Mosque of Djenné (1907)

The mosque, built in a distinctive architectural style, is the largest adobe structure in...

Interesting geography facts – Social geography

This animation presents some interesting facts in social geography.

Sights of the world

A game about sights around the world.

Континенти и океани

Земната кора е разделена на огромни пространства от суша - континенти, между които се...

Added to your cart.