The Panama Canal

The Panama Canal is an artificial waterway created to shorten shipping routes between the Pacific Ocean and the Atlantic Ocean.

Свързани ресурси

Атомна електроцентрала

В атомните електроцентрали освободената при ядрената реакция...

Метеорологични уреди

Анимацията показва уредите за изследване на атмосферните явления.

Сателитна навигация, GPS

Глобалната система за позициониране се състои от 24 сателита, но е...

Преработка на нефт

В процеса на дестилация на нефта се добиват различни нефтопродукти...

Топлоелектроцентрала (с изкопаеми горива)

Топлоелектроцентралата преобразува енергията, получена при...

Обработка на свинско месо

Обработката на свинско месо на индустриално ниво се различава от ...

The distribution of food on Earth

Much more food is produced on Earth than is required to feed the...

Черна металургия (средно ниво)

От желязна руда в доменни пещи се произвежда чугун.

Added to your cart.