Теотиуакан (IV век)

Теотиуакан (IV век)

Величествен дори и в руините си, този град е бил най-голямото и гъсто населено селище в Америка преди Колумб.

История и цивилизация

Ключови думи

négyoldalú gúla, Теотиуакан, Колумб, Мексико, Долината на Мексико, Америка, Пирамида на Слънцето, Пирамида на Луната, Нов Свят, пирамида, Пернат змия, светилище, култура, В Индийския океан, конкистадор, цивилизация, Aztec, църква, архитектура, роден, некропол, религия, Авеню на мъртвите, столица, IV век, град, история, в древността

Свързани ресурси

Въпроси

 • На територията на коя държава се намира Теотиуакан?
 • Кой е дал името на Теотиуакан?
 • Коя е сградите НЕ се намира в Теотиуакан?
 • Колко жители са живеелив Теотиуакан в годините на неговия разцвет?
 • Върху каква площ се е простирал Теотиуакан по време на своя разцвет?
 • Храмът на кое божество се намира в Теотиуакан и в Теночтитлан?
 • Кой от народите НЕ е строил големи пирамиди?
 • Какъв тип сгради не са били намерени при разкопките на Теотиуакан?
 • Коя е била най-високата сграда в Теотиуакан?
 • Между кои две постройки се простира разкритата част на Променадата на мъртвите?
 • Вярно ли е твърдението, че жителите на Теотиуакан са принасяли и човешки жертви на божествата?
 • Какви животни НЕ са принасяли в жертва жителите на Теотиуакан (според ахреологическите данни)?
 • Колко е дълъг разкритият участък на Променадата на мъртвите?
 • Колко е широка (средно) разкритата част на Променадата на мъртвите?
 • Колко е висока сега Пирамидата на Луната?
 • Колко е висока (днес) Пирамидата на Слънцето?
 • Какъв е обемът на Пирамидата на слънцето?
 • Как се нарича вулканичният камък, който се вади от околностите на Теотиуакан, с характерен червеникав цвят?
 • Какъв цвят е камъкът, използван при строежа на някои от сградите в Теотиуакан?
 • Каква е най-ранната форма на изображение на Кецалкоатл?
 • Коя сграда се намира на територията на Цитаделата в Теотиуакан?
 • Какво означава на езика науатл името на града?
 • Каква е дължината на страната на основата на Пирамидата на Слънцето?
 • Вярно ли е твърдението, че през първата половина на първото хилядолетие Теотиуакан е бил най-гъсто населеният град в Америка?
 • Кое от следните твърдения е вярно за Теотиуакан?
 • Кое божество на маите е съответно на Кецалкоатл?
 • В чест на кое божество е издигнат (по всяка вероятност) Пираамидата на Луната?
 • Каква е посоката, в която е разположена Променадата на мъртвите?

Сцени

Място на боговете

 • Променада на мъртвите
 • Пирамида на Луната
 • Пирамида на Слънцето
 • Пазар
 • Храм на Пернатата змия
 • Цитадела

Място на боговете

Теотиуакан се намира в Централна Америка, на територията на днешно Мексико. Името Теотиуакан му е било дадено от ацтеките, след превземането на града и означава “родно място на боговете”. Този мултикултурен град е бил един от най-големите и гъстонаселени селища в Америка преди Колумб. По време на своя възход през първата половина на първото хилядолетие сл. Хр. градът е заемал площ от 20-30 кв.км, а населението му е наброявало 150-250 хиляди души.

Около V-VI век градът започва да запада. Наред с нападенията отвън за това вероятно допринасят и вътрешните бунтове. Цветущият град бил изоставен не само от боговете, но и от своите жители.

Археологическите разкопки на града започват през XIX век. По време на работата са укрепени сградите, които са били в лошо състояние. Днес милиони туристи минават по Променадата на мъртвите и гледат към върховете на пирамидите край нея. Древният град Теотиуакан е обявен през 1987 г. за част от световното културно наследство на ЮНЕСКО.

Пирамида на Луната

Пирамида на Луната

На езика науатл постройката, наречена Тенан (скала-майка, скала-покровител), е втората по големина пирамида в Теотиуакан. Днешното име ѝ е дадено от ацтеките.

Първоначалната ѝ височина е била над 40 метра. Вероятно е построена в първите векове на първото хилядолетие сл. Хр., основите ѝ са по-стари от тези на пирамидата на Слънцето. Предполага се, че е построена в чест на главната богиня на Теотиуакан, Великата богиня, за да извършват церемонии и да ѝ поднасят дарове и жертви.

Великата богиня е била почитана като богиня на подземното царство, на мрака, на земята, водата, войната и сътворението. На изображенията носи характерна украса за глава като на някои птици. Често я изобразяват в компанията на ягуар, бухал и паяк.

Споменават я и като жената-паяк на Теотиуакан, тъй като са намерени множество стенописи, на които наред с богинята се виждат и паяци, които висят по дрехата или на ръцете ѝ.

От върха на пирамидата на Луната започва стълбище, което води към площада пред пирамидата. Там са разположени малки светилища, платформи и дворци. Това е северният край на Променадата на мъртвите.

Пирамида на Слънцето

Пирамида на Слънцето

Пирамидата на Слънцето също е получила името си от ацтеките. Тя е най-голямата постройка в древния Теотиуакан. Строителството ѝ трябва да е приключило около 200 г. сл. Хр. Първоначалната ѝ височина е била 70 м (днес е висока 66 м). Дължината на основата ѝ е 220-230 м. Обемът на първоначалната постройка се изчислява на 1,2 милиона куб.м.

Голяма част от външната повърхнина на пирамидата е покрита с тезонтл, вулканичен камък с характерен червеникав цвят. На върха на пирамидата е имало светилище, което не се е запазило до наши дни. Няма сигурни данни в чест на кое божество е била издигнат храмът-пирамида.

Срещу Пирамидата на Слънцето се намират малки храмове, разположени край Променадата на смъртта и заобиколени от три страни с платформи. Под пирамидата археолозите са открили и “тунел”. За разлика от по-ранните представи, най-новите изследвания показват, че става въпрос за и зкуствено изкопани проходи и камери. Най-вероятно това са гробни камери.

Цитадела

 • платформа
 • храм на Пернатата змия

Цитадела

Храмът на Пернатата змия е третото по големина здание в древния Теотиуакан. Той се намира в южния край на Променадата на мъртвите в Цитаделата, която е получила името си от испанците. Храмът е около 20 м висок, а страните му в основата са с дължина 65 м.

Квадратната по форма Цитадела се намира в центъра на Теотиуакан., недалече от пресечната точка на главните улици (Променадата на мъртвите и пътят, който минава в посока изток-запад). Огромното пространство навярно е било в състояние да побере цялото население на града. То е било място за празненства и ритуали, служело е като религиозен и административен център. Това се подкрепя от факта, че в тунелите под храма археолозите са открили гробни камери.

В центъра на задната част на цитаделата, зад т.нар. свързваща платформа, се намира Храмът на Пернатата змия. Строителството му вероятно е приключило в началото на ІІІ в., той не е бил дострояван. Отстрани е украсен с великолепни каменни фигури, сред тях и Пернатата змия (Кецалкоатл). Разположението на трите основни сгради в Теотиуакан точно възпроизвежда разположението на трите големи пирамиди в Гиза, както и на пояса на Орион.

Променада на мъртвите

Променада на мъртвите

Променадата на мъртвите (Микаотли на езика науатл) е един от главните булеварди на града - широк около 40 м и дълъг около 2,5 км, той преминава през центъра на древния град. (Първоначално вероятно е бил двойно по-дълъг.)

В южния му край се намира Цитаделата, а в северния - Пирамидата на Луната. От двете му страни симетрично са разположени множество малки светилища и жилищни сгради на елита на обществото. Стълбите, които тръгват от най-голямата постройка в града, Пирамидата на Слънцето, водят към Променадата на мъртвите.

Ацтеките, които са дали името на тази главна артерия, смятали, че светилищата от двете страни на пътя са гробници, затова избират това прокобно, но погрешно наименование. Единият край на Променадата сочи към точка в небето, където е разположено съзвездието Плеяди (Квачката с пиленцата).

Перната змия

Пернатата змия

Пернатата змия се среща в много централноамерикански култури. Ацтекитепочитат Кецалкоатл, маите - Кукулкан. Нейните корени вероятно трябва да се търсят в древния град Теотиуакан около І в. пр. Хр. и І в. сл. Хр.

Една част от изследователите свърза образа на Пернатата змия с действителна личност (вожд или жрец). Перата символизират божествената й същност, способността й да се издигне в небето. Образът на змията е символ на човешката същност, на земния живот.

Пернатата змия е централна фигура в теотиуаканския пантеон. В нея са превъплътени качествата на няколко божества. Сред тях - на вятъра, отъждествявали са я с планетата Венера и със зората. Покровителка на жреците, търговците, учението и знанието.

Тя е сътворила човека от костите на предишните поколения, дала му е науката, морала, законите и писмеността. Най-често е изобразявана - както показва и името - като змия с огромна уста и извити навътре зъби, тялото й има оперение, а опашката й е като на гърмяща змия. (В някои изображение перата са само по главата.) Познати са и изображения, на които се появява в образа на мъж воин.

Анимация

 • Променада на мъртвите
 • Пирамида на Луната
 • Пирамида на Слънцето
 • Пазар
 • Храм на Пернатата змия
 • Цитадела
 • платформа
 • храм на Пернатата змия

Дикторски текст

Теотиуакан е разположен на територията на днешно Мексико в Централна Америка. Ацтекското име на този мултикултурен град означава "родно място на боговете". Бил е най-гъсто населеният град преди Колумб и достига своя разцвет през първата половина на първото хилядолетие сл. Хр. Променадата на мъртвите е централната улица на Теотиуакан. Цитаделата е разположена в южния й край, а Пирамидата на Луната се намира в северната й част.

Пирамидата на Луната е втората по големина сграда в Теотиуакан и се намира в западната част на града. Вероятно е била построена в чест на покровителката на Теотиуакан - Великата богиня.

Най-голяма е разположената в близост Пирамида на Слънцето. Голяма част от външната повърхнина на пирамидата е покрита с тезонтл. Този вулканичен камък придава характерен червеникав цвят на постройката.

Храмът на Пернатата змия е третото по големина здание в древния Теотиуакан. Той се намира в южния край на Променадата на мъртвите на мястото, наречено от испанците Цитадела.

Интересно е, че разположението на трите основни сгради в Теотиуакан точно възпроизвежда разположението на трите големи пирамиди в Гиза, както и на пояса на Орион.

Свързани ресурси

Теночтитлан, 15. в.

Великолепието на столицата на Ацтекската империя впечатлило дори испанските конкистадори.

Чичен Ица (ХІІ в.)

Легендарната столица на маите и толтеките се намира на територията на днешно Мексико.

Ацтекски владетел (XV в.)

Ацтекската империя била деспотична военизирана държава, ръководена от тлатоани.

Мачу Пикчу (ХV в.)

Древният град на инките, който се намира в днешно Перу, принадлежи към Световното...

Aztec warriors (15th century)

The fearsome looking Aztec warriors could not stop the Spanish conquistadors with their...

Държавно устройство и официални езици

Анимацията показва формите на държавно устройство и официалните езици в страните по света.

Аксолотъл

Аксолотълът, известен още като Мексиканска амбистома, е земноводно, което запазва хрилете...

Държавите в Северна, Централна и Южна Америка

Упражнения с три нива на трудност за запомняне на географското местоположение, столиците...

Европейска колонизация на Америка (до 1763 г.)

В завладяването на Новия свят се включват много европейски страни и политическата карта...

Забраненият град (Пекин, ХVІІ век)

Забраненият град е един от най-величествените и тайнствени паметници в императорски Китай.

Корабът „Санта Мария" (XV век)

Тримачтовата карака (голям тримачтов кораб) „Санта Мария" е флагманският кораб при...

Географски открития (ХV – ХVII век)

Легендарните географски открития от началото на Новото време преначертали географските...

Конкистадор (ХVI в.)

Испанските завоеватели дължали успехите си на своите брони и огнестрелни оръжия.

Inca warrior (15th century)

The Incas´ rudimentary weapons were inadequate in their struggle against the Spanish...

Modern empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Sights of the world

A game about sights around the world.

Пирамидата на Джосер (Сакара, XXVII в. пр.Хр.)

Построена през 27 век пр.Хр., стъпаловидната пирамида била първата пирамида в Древен Египет.

Египетски пирамиди (Гиза, ХХVІ в. пр.н.е.)

От седемте антични чудеса на света са оцелели единствено пирамидите в Гиза.

Град Вавилон (VI век пр. Хр.)

Древният град Вавилон бил построен на двата бряга на река Ефрат в Месопотамия.

Зикурат (Ур, III хил. пр.Хр.)

Зикуратите били типични стъпаловидни пирамиди, използвани за храмове в Древна Месопотамия.

Град Ур (III хилядолетие пр. Хр.)

Древният град край река Ефрат бил важен център на шумерите.

Added to your cart.