Сярна киселина (H₂SO₄)

Сярна киселина (H₂SO₄)

Безцветна маслоподобна течност със силни окислителни свойства, която се използва в много промишлени процеси.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

сярна киселина, киселина, силна киселина, кислородсъдържаща киселина, киселинност, хидроскопичен, diprotic киселина, окисляване, дехидрация, пасивиращо, сулфати, акумулатор, Неорганична химия, химия

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Сериста киселина (H₂SO₃)

Безцветна течност, позната само във воден разтвор.

Сероводород, диводороден сулфид (H₂S)

Безцветен отровен газ с характерна миризма на развалени яйца. Среща се в някои минерални...

Серен триоксид (SO₃)

Един от оксидите на сярата, който образува сярна киселина с водата.

Серен диоксид (SO₂)

Серен диоксид (SO₂) Емисиите от серен диоксид са основната причина за киселинните...

Оловно-киселинен акумулатор

Електрохимическата реакция в оловно-киселинния акумулатор произвежда електричество.

Сяра (S₈)

Сярата е жълто твърдо вещество без миризма. Тя е на 15. място по разпространение в...

Copper sulphate (CuSO₄)

A compound of sulphur often used as a pesticide.

Sulphate ion (SO₄²⁻)

A compound ion produced when sulphuric acid releases a proton.

Азотиста киселина (HNO₂)

Една от кислородосъдържащите киселини на азота. Безцветна, слаба киселина с остра...

Added to your cart.