Sulphate ion (SO₄²⁻)

Sulphate ion (SO₄²⁻)

A compound ion produced when sulphuric acid releases protons.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

сулфат йонна, киселинен остатък йон, аниони, йон, съединение йонна, сярна киселина, сулфати, гипс, меден сулфат, Неорганична химия, химия

Свързани ресурси

Сероводород, диводороден сулфид (H₂S)

Безцветен отровен газ с характерна миризма на развалени яйца. Среща се в някои минерални...

Сериста киселина (H₂SO₃)

Безцветна течност, позната само във воден разтвор.

Сярна киселина (H₂SO₄)

Безцветна маслоподобна течност със силни окислителни свойства, която се използва в много...

Серен триоксид (SO₃)

Един от оксидите на сярата, който образува сярна киселина с водата.

Серен диоксид (SO₂)

Серен диоксид (SO₂) Емисиите от серен диоксид са основната причина за киселинните...

Оловно-киселинен акумулатор

Електрохимическата реакция в оловно-киселинния акумулатор произвежда електричество.

Сяра (S₈)

Сярата е жълто твърдо вещество без миризма. Тя е на 15. място по разпространение в...

Copper sulphate (CuSO₄)

A compound of sulphur often used as a pesticide.

Permanganate ion (MnO₄⁻)

Potassium permanganate is used as a disinfectant.

Added to your cart.