Структура на протеините

Структура на протеините

Структурата и пространствената организация на полипептидните вериги определят пространствените структури на белтъците.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

протеин, протеин молекула, първична структура, вторична структура, третична структура, кватернерна структура, аминокиселинна последователност, алфа-спирала, бета-лист, аминокиселина, полипептидната, пептидна връзка, амидна връзка, субединица, химия, биология, биохимия

Свързани ресурси

Сцени

Първична структура

Вторична структура

Третична структура

Четвъртична структура

Вторична структура (обемен модел)

Свързани ресурси

Аминокиселини

Аминокиселините са мономери на протеините.

Мембранен транспорт

Анимацията показва процеси на активен и пасивен транспорт през клетъчната мембрана

Човешката кръв

Човешката кръв се състои от кръвни елементи и кръвна плазма.

Ензими

Ензимите са белтъчни молекули, които катализират биохимичните рекции. Активността им може...

Паяжинна нишка, паяжинна мрежа

Плътността на паяжинната нишка е по-малка от тази на найлоновите нишки, а нейната якост...

Пептидна връзка

Аминокиселините, които влизат в състава на белтъците, се свързват помежду си чрез...

Fibroin

Fibroin is a fibrillar protein excreted by silkworms.

Haemoglobin

Oxygen carrier protein in our red blood cells.

Secondary structure of proteins

Polypeptide chains are composed of amino acids and can appear in alpha-helix or...

Организация на генетичния материал

В ядрата на еукариотните клетки, чийто размер е едва няколко микрона, може да се съдържа...

Полимеризация на етена (етилена)

Чрез полимеризация на етена (етилена) се получава синтетично вещество, наречено полиетилен.

Бактерии (с кълбовидна, пръчковидна или спираловидна форма)

Бактериите се срещат в разнообразни форми, като кълбовидни (коки), пръчковидни и...

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Вируси

Вирусите са изградени от белтък и ДНК или РНК. Те препрограмират инфектираните клетки да...

Added to your cart.