Стоунхендж, Великобритания, бронзовата епоха

Стоунхендж, Великобритания, бронзовата епоха

Каменното съоръжение от бронзовата епоха, което се намира в Англия, и днес поставя много въпроси пред учените.

История и цивилизация

Ключови думи

Стоунхендж, Салисбъри, Wiltshire, Световно наследство, От бронзовата, депозит, археология, Великобритания, Англия, структура, камък на стоянка, петата камък, Друид, кромлех, олтар, тарга, олтарен камък, мегалит, пясъчник, култура, история, мистерия

Свързани ресурси

Въпроси

 • Къде се намира Стоунхендж?
 • От коя епоха е Стоунхендж?
 • На колко години е съоръжението?
 • Какво означава думата henge?
 • От колко концентрични кръга се е състояло първоначално съоръжението?
 • На колко километра е каменоломната, от която са добивали пясъчник?
 • Какво е трилит?
 • Какво е било вероятното предназначение на Стоунхендж?
 • Кога Стоунхендж става част от Световното културно наследство?
 • Къде се намира олтарът?
 • Откъде идва названието „мегалитна култура"?
 • Къде се намира Стоунхендж?
 • Каква е масата на най-тежките каменни блокове?
 • Кой е откривателят на Стоунхендж?

Сцени

Стоунхендж

 • насип, вал - Кръглият земен насип е създаден през първия етап от строителството.
 • ров - Към съоръжението имало и кръгъл ров.
 • път - Пътят към река Ейвън е построен през последния етап.
 • трилити - Във вътрешния кръг са издигнати пет трилита от пясъчник. Те представляват два носещи и един покривен камък.
 • олтар
 • северна гробна могила - Извън концентричните каменни кръгове се намират мегалитите на северната и южната гробна могила.
 • южна гробна могила - Извън концентричните каменни кръгове се намират мегалитите на северната и южната гробна могила.
 • станционен камък - Станционните камъни са били поставени вероятно още около 3100 г. пр. Хр., през първия етап от строителството. Първоначално те били четири.
 • крайпътни камъни - Крайпътните камъни са поставени през третата фаза от строителството. Намират се в близост до входа и по пътя към р. Ейвън.
 • каменен олтар - Каменният олтар е поставен през третия етап от строителството. Пред него свършва пътят от р. Ейвън.

Уникалният Стоунхендж

Световноизвестното каменно съоръжение се намира в Южна Англия, в средата на платото Солзбъри. Открито е през 1666 г. от антикваря Джон Обри.

Доказано е, че Стоунхендж е изграждан на няколко етапа. След сериозни разкопки са открити и многобройни остатъци от кости. Чрез въглероден анализ възрастта на най-старата част от съоръжението е определена на около 5000 години. Предполага се, че е издигната през бронзовата епоха.

500 години по-късно строежът навлязъл в третия си етап, но вероятно е бил прекъснат. След преустройство и разширение Стоунхендж получил завършен вид. През ІІ в. пр. Хр. мястото било занемарено и столетия наред се рушало, а местните хора използвали камъните като строителен материал.

Конструкцията на Стоунхендж

Конструкция

Великолепният Стоунхендж

През първия етап от строителството е издигнат земен насип (henge). В терена, ограден от насипа, са открити 56 дупки, в които вероятно са били забити дървени колове. По-късно са изкопани още дупки, в които са поставени наличните днес камъни.

През втория етап от строителството, към края на новокаменната епоха, към южния и североизточния вход са добавени прави редици от дървени колове.

През третия етап теренът е преустроен и разширен. Използвани са легендарните сини камъни, поставени по двойки. Станционните камъни, каменният олтар и крайпътните камъни също са поставени по това време. Днешния си вид съоръжението придобива с добавените по-късно блокове от пясъчник. Тридесет от тях са поставени в кръг и са свързани с покривни камъни. Във вътрешността на кръга са разположени още пет подобни каменни двойки (трилити). Насипът е преустроен и допълнен с нови насипи. В същото време бил завършен и пътят, водещ към река Ейвън. Накрая и сините камъни са подредени в кръг, а в два концентрични кръга са изровени нови дупки.

Кръговете на Стоунхендж

Южна страна

Археология за любознателни

След откриването им през ХVІІ век каменните кръгове са изследвани от много археолози, но много от тайните им остават неразгадани и днес. През 1986 г. Стоунхендж е включен в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО (заедно с Ейвбъри и други мегалитни находки в Южна Англия).

Най-новите археологически изследвания насочиха учените към нещо много важно: Стоунхендж не бива да се проучва изолирано, а заедно с откритите в околността артефакти (напр. в Бозкъм Даун, Дърингтън Уолс, Уудхендж, Ейвбъри). Няколко неолитни обекта подсказват, че известните каменни кръгове не са самостоятелни съоръжения, а са били част от голяма система.

Предназначение

Какво представлява Стоунхендж

Огромните каменни блокове, всеки с тегло 20–30 тона и височина 2–7 метра, първоначално образували четири концентрични кръга. Радиусът на външния кръг вероятно е бил около 50 метра.

Транспортирането, подреждането и оформянето на съоръжението изискват точно проектиране и добри инженерни познания. Сините камъни със средно тегло 5 тона са докарани от каменоломна, отдалечена на почти 400 км. Вероятно са пътували първо по море, после по суша. Видимите днес блокове от пясъчник са от каменоломна, която се намира на 32 км от мястото. (Според хроника от ХІІ век магьосникът Мерлин помогнал за докарването и поставянето им.)

Каменните блокове били обработени с тежки чукове. За да се осигури стабилността на покривните камъни, те били свързани с носещите чрез сглобка с длаб и чеп.

Все още не е напълно изяснено какво е било предназначението на Стоунхендж. Предположенията са много и различни. Някои учени смятат, че е окултно съоръжение. Други твърдят, че е изпълнявал ролята на календар (по времето на лятното слънцестоене слънчевите лъчи от върховете на крайпътните камъни осветяват олтара). Трети допускат, че това е било астрономическа обсерватория. Проучвания през 2008 г. подкрепят тезата, че Стоунхендж е бил място за окултни свещенодействия и за лечебни процедури.

Легендарните скали на Стоунхендж

Разходка

Разходка в историята

Каменното съоръжение от бронзовата епоха Стоунхендж се намира в Южна Англия. Построено е на няколко етапа, днешният му вид отчасти напомня как е изглеждал. За предназначението му съществуват само предположения.

Тайнствената каменна конструкция е оградена със земен насип. От първоначалните четири концентрични кръга са се запазили само двата вътрешни, външните личат по дупките от стълбовете.

Вътре в кръговете се намират пет трилита (два носещи камъка, свързани с покривен) и олтар. Пред каменния олтар свършва пътят, идващ от река Ейвън. Извън кръговете са разположени станционни камъни и двете гробни могили. По продължение на пътя са поставени крайпътни камъни.

Анимация

 • насип, вал - Кръглият земен насип е създаден през първия етап от строителството.
 • ров - Към съоръжението имало и кръгъл ров.
 • път - Пътят към река Ейвън е построен през последния етап.
 • трилити - Във вътрешния кръг са издигнати пет трилита от пясъчник. Те представляват два носещи и един покривен камък.
 • олтар
 • северна гробна могила - Извън концентричните каменни кръгове се намират мегалитите на северната и южната гробна могила.
 • южна гробна могила - Извън концентричните каменни кръгове се намират мегалитите на северната и южната гробна могила.
 • станционен камък - Станционните камъни са били поставени вероятно още около 3100 г. пр. Хр., през първия етап от строителството. Първоначално те били четири.
 • крайпътни камъни - Крайпътните камъни са поставени през третата фаза от строителството. Намират се в близост до входа и по пътя към р. Ейвън.
 • каменен олтар - Каменният олтар е поставен през третия етап от строителството. Пред него свършва пътят от р. Ейвън.

Пътуване във времето

Дикторски текст

Стоунхендж се намира в Южна Англия, на платото Солзбъри. Тайнствената каменна конструкция е остатък от мегалитна култура от бронзовата епоха. Тази мегалитна култура е обхващала цялото Атлантическо крайбрежие на Европа. Смята се, че съоръжението е на около 5000 години. Открито е от английския антиквар Джон Обри през 1666 г.

Понятието Стоунхендж произхожда от henge, която означава кръгли или овални пространства с диаметър около 20 м, оградени от висок насип и вътрешен ров. Интересното е, че Стоунхендж не е истински henge, защото ровът – вероятно поради защитната си функция – се намира извън земния насип.

Стоунхендж е строен на няколко етапа. Днешният му вид само напомня как е изглеждал някога. През първата фаза от строителството му са изградени земният насип и ровът. От каменните блокове, първоначално подредени в четири концентрични кръга, до днес са се съхранили само двата вътрешни кръга. От външните са останали само дупките, в които са били забити стълбовете. Наричат ги "дупки на Обри" по името на откривателя им.

Извън кръговете се намират мегалитите на южната и северната гробна могила. По продължение на пътя към река Ейвън и днес личат крайпътни камъни.

Вътре в кръговете се издигат пет трилита, състоящи се от два носещи и един покривен камък, както и олтарът. До днес са се запазили блоковете от пясъчник, докарани от каменоломна в отдалечения на 32 км Марлбъръ Даунс.

За предназначението на Стоунхендж съществуват само предположения. Някои учени смятат, че е окултно съоръжение на друидите. Според други Стоунхендж представлява календар, с който се определят дните на слънцестоенето. Според по-нови изследвания хора от далечни области отивали там заради легендарните сини камъни, които уж имали лечебни свойства. През 1986 г. грижливо пазещият тайните си Стоунхендж е включен в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО заедно с още няколко мегалитни находки в Южна Англия.

Свързани ресурси

Megalithic cultures in Europe

Structures consisting of enormous stone blocks, dating back thousands of years, are...

Hunebeds

These special dolmens located in present-day Netherlands were built about 5,000 years ago.

От каменната до желязната епоха

Анимацията показва развитието на брадвата през различните археологически периоди.

Колонизация и деколонизация

Народите, извоювали независимостта си, променят политическата карта на света, съставена...

Тунелът под Ламанша

Тунелът под Ламанша е дълъг 50,5 км и свързва Великобринатия и Франция с железопътна линия.

Археологически разкопки (разкопки на землянка)

Мащабните строителни дейности в наше време създават извънредно много работа на...

Historical topography (places)

Find notable historical places on a blank map.

Noah’s ark

According to the Bible Noah was ordered by God to build a large vessel to save his family...

Измерване на времето

Първите календари и уреди, измерващи времето, били използвани още от древните източни...

Неолитно селище

В резултат от революционните промени през епохата на неолита уседналите човешки общности...

Зикурат (Ур, III хил. пр.Хр.)

Зикуратите били типични стъпаловидни пирамиди, използвани за храмове в Древна Месопотамия.

Град Ур (III хилядолетие пр. Хр.)

Древният град край река Ефрат бил важен център на шумерите.

Микена (II хил. пр.Хр.)

Градът с развита култура бил първото в историята селище с акропол.

Ötzi, the Iceman

The mummified body of a man who probably lived in the Chalcolithic period, was found in...

Added to your cart.