Сърцето

Сърцето

Сърцето е централната помпа на сърдечно-съдовата система и има няколко милиарда удара през целия ни живот.

Биология и здравно образование

Ключови думи

сърце, атриум, камера на сърцето, Сърдечни клапи, сърдечния мускул, сърдечни звуци, пулс, коронарна артерия, съдовата система, вена, аортна дъга, белодробна артерия, сърдечно-съдовата система, системната циркулация, белодробна обращение, кръвоток, Сърцето низ, двукрилен клапан, орган, затворена кръвоносна система, човешки, биология

Свързани ресурси

Въпроси

 • Каква е функцията на сухожилията?
 • Къде дясната камера изпомпва кръв?
 • Къде лявата камера изпомпва кръв?
 • Кога аортният клапан се затваря?
 • Кога митралната и трикуспидалната клапи се затварят?
 • Къде изпомпват кръв предсърдията?
 • Кои кръвоносни съдове носят само богата на кислород кръв?
 • Кои кръвоносните съдове пренасят само богата на въглероден диоксид кръв?
 • Къде е разположена митралната клапа?
 • В коя кухина, навлиза кръвта от тялото?
 • Къде са разположени митралната и трикуспидалната клапи в сърцето?
 • В коя кухина, навлиза кръвта от белите дробове?
 • От коя кухина навлиза кръвта в тялото?
 • От коя кухина навлиза кръвта в белите дробове?

Сцени

Сърце

 • стена на дясното предсърдие - Тук се намира синусовия възел, генериращият импулси център на сърцето. Богатата на въглероден двуокис кръв минава през долната и горна вена кава към дясното предсърдие.
 • стена нa дясната камера - Дясната камера насочва богатата на въглероден диоксид кръв към белите дробове през белодробната артерия.
 • стена на лявото предсърдие - Богата на кислород кръв се пренася от белите дробове към лявото предсърдие от белодробната вена.
 • стена na лявата камера - Сърдечният мускул е най-дебелият, около 10 мм тук. Лявата камера насочва прясна (богата на кислород) кръв през аортата на тялото.
 • горна вена кава - Той транспортира венозната (богата на въглероден диоксид) кръв от тялото към дясното предсърдие.
 • долна вена кава - Той транспортира венозната (богата на въглероден диоксид) кръв от тялото към дясното предсърдие.
 • аортна дъга - Аортата носи прясна (богата на кислород) кръв към тялото от лявата камера.
 • белодробна артерия - Тя носи богата на въглероден диоксид кръв към белите дробове от дясната камера.
 • белодробна вена - Тя носи прясна (богата на кислород) кръв към лявото предсърдие от белите дробове.
 • коронарни артерии - Те снабдяват сърдечния мускул с кръв. Коронарните артерии започват от основата на аортата.

Позиция на сърцето

 • сърце - То бие около 70 пъти в минута в покой. За един ден нашето сърце има около 100 000 удара и двата вентрикула изпомпват повече от 7000 литра кръв всеки.

Сърце и кръвоносни съдове

 • сърце - То бие около 70 пъти в минута в покой. За един ден нашето сърце има около 100 000 удара и двата вентрикула изпомпват повече от 7000 литра кръв всеки.
 • система на кръвообращение

Анатомия на сърцето

 • дясно предсърдие - Тук богатата на въглероден диоксид кръв се провежда в организма чрез долната и горна вена кава.
 • дясна камера - Тя носи богата на въглероден диоксид кръв към белите дробове чрез белодробната артерия.
 • ляво предсърдие - Тук богатата на кислород кръв се провежда от белодробната вена.
 • лява камера - Тя носи богата на въглероден диоксид кръв към тялото през аортата.
 • горна вена кава - Той транспортира венозната (богата на въглероден диоксид) кръв от тялото към дясното предсърдие.
 • долна вена кава - Той транспортира венозната (богата на въглероден диоксид) кръв от тялото към дясното предсърдие.
 • аортна дъга - Аортата носи прясна (богата на кислород) кръв към тялото от лявата камера.
 • белодробна артерия - Тя носи богата на въглероден диоксид кръв към белите дробове от дясната камера.
 • белодробна вена - Тя носи прясна (богата на кислород) кръв към лявото предсърдие от белите дробове.

Сърдечни клапи

 • митрална клапа - Това разделя лявото предсърдие от лявата камера. Когато предсърдието се свива, клапата се отваря и кръвта се влива в камера. Когато сърдечната камера се свива, клапата се затваря и предотвратява връщането на кръвта в предсърдието. Сърдечните клапи функционират като токоизправителен клапан.
 • трикуспидална клапа - Това разделя дясното предсърдие от дясната камера.Когато предсърдието се свива, клапата се отваря и кръвта се влива в камера. Когато сърдечната камера се свива, клапата се затваря и предотвратява връщането на кръвта в предсърдието. Сърдечните клапи функционират като токоизправителен клапан.
 • сухожилия - Митралната и трикуспидалната клапи са свързани към папиларния мускул със сухожилия. Еластичността на сухожилията предотвратява свиването на сърдечните клапи обратно към предсърдията и отварянето им, когато вентрикулите се съкращават.
 • папиларен мускул
 • аортен клапан - Те са разположени в основата на аортата и белодробната артерия. Когато вентрикулите се свиват, клапите се отварят. Когато камерите се отпуснат и по този начин налягането в тях намалее, аортните клапани се затварят за да се предотврати връщането на кръвта от съдовете към камерите.

Анимация

 • стена на дясното предсърдие - Тук се намира синусовия възел, генериращият импулси център на сърцето. Богатата на въглероден двуокис кръв минава през долната и горна вена кава към дясното предсърдие.
 • стена нa дясната камера - Дясната камера насочва богатата на въглероден диоксид кръв към белите дробове през белодробната артерия.
 • стена на лявото предсърдие - Богата на кислород кръв се пренася от белите дробове към лявото предсърдие от белодробната вена.
 • стена na лявата камера - Сърдечният мускул е най-дебелият, около 10 мм тук. Лявата камера насочва прясна (богата на кислород) кръв през аортата на тялото.
 • горна вена кава - Той транспортира венозната (богата на въглероден диоксид) кръв от тялото към дясното предсърдие.
 • аортна дъга - Аортата носи прясна (богата на кислород) кръв към тялото от лявата камера.
 • белодробна артерия - Тя носи богата на въглероден диоксид кръв към белите дробове от дясната камера.
 • белодробна вена - Тя носи прясна (богата на кислород) кръв към лявото предсърдие от белите дробове.
 • коронарни артерии - Те снабдяват сърдечния мускул с кръв. Коронарните артерии започват от основата на аортата.
 • дясно предсърдие - Тук богатата на въглероден диоксид кръв се провежда в организма чрез долната и горна вена кава.
 • дясна камера - Тя носи богата на въглероден диоксид кръв към белите дробове чрез белодробната артерия.
 • ляво предсърдие - Тук богатата на кислород кръв се провежда от белодробната вена.
 • лява камера - Тя носи богата на въглероден диоксид кръв към тялото през аортата.
 • горна вена кава - Той транспортира венозната (богата на въглероден диоксид) кръв от тялото към дясното предсърдие.
 • аортна дъга - Аортата носи прясна (богата на кислород) кръв към тялото от лявата камера.
 • белодробна артерия - Тя носи богата на въглероден диоксид кръв към белите дробове от дясната камера.
 • белодробна вена - Тя носи прясна (богата на кислород) кръв към лявото предсърдие от белите дробове.
 • митрална клапа - Това разделя лявото предсърдие от лявата камера. Когато предсърдието се свива, клапата се отваря и кръвта се влива в камера. Когато сърдечната камера се свива, клапата се затваря и предотвратява връщането на кръвта в предсърдието. Сърдечните клапи функционират като токоизправителен клапан.
 • трикуспидална клапа - Това разделя дясното предсърдие от дясната камера.Когато предсърдието се свива, клапата се отваря и кръвта се влива в камера. Когато сърдечната камера се свива, клапата се затваря и предотвратява връщането на кръвта в предсърдието. Сърдечните клапи функционират като токоизправителен клапан.
 • сухожилия - Митралната и трикуспидалната клапи са свързани към папиларния мускул със сухожилия. Еластичността на сухожилията предотвратява свиването на сърдечните клапи обратно към предсърдията и отварянето им, когато вентрикулите се съкращават.
 • папиларен мускул
 • аортен клапан - Те са разположени в основата на аортата и белодробната артерия. Когато вентрикулите се свиват, клапите се отварят. Когато камерите се отпуснат и по този начин налягането в тях намалее, аортните клапани се затварят за да се предотврати връщането на кръвта от съдовете към камерите.

Функциониране

 • дясно предсърдие - Тук богатата на въглероден диоксид кръв се провежда в организма чрез долната и горна вена кава.
 • дясна камера - Тя носи богата на въглероден диоксид кръв към белите дробове чрез белодробната артерия.
 • ляво предсърдие - Тук богатата на кислород кръв се провежда от белодробната вена.
 • лява камера - Тя носи богата на въглероден диоксид кръв към тялото през аортата.
 • горна вена кава - Той транспортира венозната (богата на въглероден диоксид) кръв от тялото към дясното предсърдие.
 • долна вена кава - Той транспортира венозната (богата на въглероден диоксид) кръв от тялото към дясното предсърдие.
 • аортна дъга - Аортата носи прясна (богата на кислород) кръв към тялото от лявата камера.
 • белодробна артерия - Тя носи богата на въглероден диоксид кръв към белите дробове от дясната камера.
 • белодробна вена - Тя носи прясна (богата на кислород) кръв към лявото предсърдие от белите дробове.

Дикторски текст

Сърдечно-съдовата система е мрежа от кръвоносни съдове в човешкото тяло, нейната функция е да транспортира кръв към клетките. Сърцето е мускулест орган с четири камери, който осигурява непрекъснат поток от кръв, чрез ритмични контракции, както за системното, така и за белодробното кръвообращение. Сърдечните клапи, благодарение на регулиращите си механизми, гарантират, че кръвта протича само в една посока, а с промяната на нервните и хормонални въздействия, може да се приспособява към промяната на натоварването. Сърцето се намира между перикардиума, зад гръдната кост, между левия и десния бял дроб. Това е леко встрани, отляво спрямо позицията на централната линия на гръдния кош.
Средно човешкото сърце пулсира около 72 пъти в минута, което означава, че то се свива около 2,5 милиарда пъти по време на средната продължителност на живота на човешко същество.
Анатомично, сърцето се състои от две части, дясната и лявата половина на сърцето, всяка от които може да бъде разделена на две части, предсърдията и камерите. Така човешкото сърце има четири камери. Предсърдията са отговорни за получаване и изпращане на кръв към камерите, докато камерите са отговорни за изпомпване на кръвта от сърцето. Предсърдията и камерите, функционират едновременно. Когато предсърдията се свиват, камерите се отпускат и обратно.
Коронарните артерии, доставят обогатена на кислород кръв до сърцето, което е важно, тъй като доставката на кислород и хранителни вещества до сърдечните мускули е от жизненоважно значение за правилното функциониране на сърцето.
Електро-проводимата система на сърцето, осигурява неговите ритмични контракции. Това означава, че сърцето не се нуждае от външен невронен контрол за генериране и предаване на импулси, въпреки това, е във връзка с централната нервна система чрез своята външна инервация. Някои части на сърцето са разделени една от друга, чрез сърдечните клапи, които гарантират, че кръвта тече само в една посока. Лявото предсърдие се отделя от лявата камера от бикуспидален клапан (или митралната клапа). От друга страна, дясното предсърдие се отделя от дясната камера от трикуспидалната клапа, която има три пластинки. Бикуспидалната и трикуспидалната клапи, които се образуват от капако-подобно удължаване на ендокарда, са свързани с папиларен мускул от сърдечни струни. Когато се свива предсърдието, клапите са отворени и кръвта се влива в камерите. Когато предсърдията се отпуснат и се свият камерите, клапите се затварят и предотвратяват връщането на кръвта в предсърдията. Налице са допълнителни клапи в основата на големите съдове, те се наричат полулунни клапи. Те включват три чифта подобни на ендокардиални пластинки. Когато камерите се отпуснат, тези пластинки са пълни с кръв от големите артерии, краищата им се допират и затварят съдовете, по този начин предотвратяват връщането на кръв към камерите.

Свързани ресурси

Човешката кръв

Човешката кръв се състои от кръвни елементи и кръвна плазма.

Система на кръвообращение

Системната циркулация носи кислородна кръв от сърцето към тялото, а белодробната...

Гръден кош

Ребрата, гръдната кост и гръбначният стълб образуват гръдния кош, в който са разположени...

Дихателна система

Дихателната система снабдява органите с кислород и ги освобождава от въглеродния диоксид.

Структура на скелетните мускули

Анимацията представя фината молекулярна структура и функционирането на мускулите.

Устройство на гръбначния мозък

Гръбначният мозък е част от централната нервна система. Разположен е в грабначния стълб....

Дълбока венозна тромбоза и белодробна емболия

Кръвен съсирек, образуван в дълбоката венозна система на долните крайници може да причини...

Кръвоносни съдове

Трите основни типа кръвоносни съдове в човешкото тяло са артериите, вените и капилярите.

Мускулна тъкан

В човешкото тяло има три вида мускулна тъкан: скелетна, гладка и сърдечна.

Инфаркт

Причината за инфаркт е запушването на коронарните артерии. Той е една от най-честите...

Човешкият мозък

Главните части на човешкия мозък са мозъчният ствол, малкият мозък, междинният мозък и...

Лимфна система

Лимфните съдове пренасят телесна течност в кръвта, лимфните възли имат важна роля в...

Отделителна система

Отделителната система служи за отстраняване на вредни и ненужни вещества от тялото.

Човешко тяло (мъж)

Тази анимация ни запознава с най-важните органи и системи на човешкото тяло.

Мускули на човешкото тяло

Скелетните мускули са активната част на опорно-двигателната система. Те движат костите,...

Нервна система

Централната нервна система се състои от главен мозък и гръбначен мозък, а периферната...

Горен храносмилателен тракт

При преглъщане храната се придвижва от устната кухина до стомаха.

Adrenaline (advanced)

Adrenaline, also known as epinephrine, is a hormone produced in our body in stressful...

The anatomy of the heart

This scene presents the location, anatomy and functioning of the central organ of the...

Added to your cart.