Сравнение на халогеноводородите

Сравнение на халогеноводородите

В съединенията, които образуват халогените с водорода, атомите са свързани чрез ковалентна връзка, като формират полярни молекули.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

халогеноводород, флуороводород, йодоводород, бромоводород, хлороводород, ковалентна връзка, сигма връзка, полярен, молекула полярност, Свързваща енергия, молекула, обща химия, химия

Свързани ресурси

Сравнение на халогените

Халогенните елементи: флуор, хлор, бром, йод и астат, са група в периодичната таблица и...

Хлороводород (HCl)

Безцветен газ с остра задушлива миризма, чийто воден разтвор се нарича солна киселина.

Fluorine (F₂)

The lightest halogen, a pale yellow-green, toxic gas, extremely reactive. Its best known...

Hydrogen bromide (HBr)

One of the hydrogen halides, it is used for the production of alkyl bromides.

Hydrogen-fluoride (HF)

One of the hydrogen halides, a highly aggressive substance - it even attacks glass.

Hydrogen-iodide (HI)

A colourless, heavier-than-air gas with a pungent odour.

Разтваряне на хлороводород (HCl) във вода

Разтворът на хлороводород във вода се нарича хлороводородна (солна) киселина.

Hydrogen (H₂)

Colourless, odourless, lighter-than-air gas. The most common chemical element in the...

Added to your cart.