Сравнение на халогените

Сравнение на халогените

Халогенните елементи: флуор, хлор, бром, йод и астат, са група в периодичната таблица и притежават подобни свойства. (За астата са известни само радиоактивни изотопи.)

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

халоген, Група 7, Група 17, homonuclear молекула, флуор, бром, хлор, йод, двуатомен, молекула, оксидант, неполярен, неполярна молекула, отровен, поляризуемост, Неорганична химия, химия

Свързани ресурси

Сцени

Топково-пръчковиден модел

Халогени

Халогените (с изключение на астата) имат молекулен строеж. Молекулите им са двуатомни.

С нарастване на атомния номер се увеличава размерът на атомите,
цветът на простите им вещества става по-тъмен (флуорът е бледожълт газ, хлорът е жълто-зелен газ, бромът е червено-кафяво течно вещество, а йодът е твърдо кристално вещество с черно-виолетов цвят и метален блясък), състоянието им се изменя от газообразно в твърдо (флуорът и хлорът са газове, бромът е течност, а йодът е твърдо кристално вещество), температурите им на топене и на кипене се повишават, реакционната им способност се понижава.

Молекулите на халогените са неполярни, затова те се разтварят добре в неполярни разтворители. Във вода сравнително добре се разтварят хлорът и бромът. Халогените са много реактивоспособни вещества. Атомите им лесно приемат електрони и са енергични окислители. Лесно реагират с метали.
Флуорът и хлорът са отровни.

Обемен модел

Дикторски текст

Свързани ресурси

Сравнение на халогеноводородите

В съединенията, които образуват халогените с водорода, атомите са свързани чрез...

Хлор (Cl₂)

Един от представителите на групата на халогените. Той е жълто-зелен отровен газ.

Йод (I₂)

Йодът е твърдо кристално вещество с виолетов цвят, което при нагряване сублимира....

Bromine (Br₂)

One of the halogens, it may cause skin irritation.

Fluorine (F₂)

The lightest halogen, a pale yellow-green, toxic gas, extremely reactive. Its best known...

1,1,2,2-tetrafluorethylene (C₂F₄)

Colourless, odourless gas, the monomer of teflon.

Beryllium dichloride (BeCl₂)

Used in the production of beryllium and as a catalyst.

Iodine crystal

A solid, grey substance which sublimates when heated. Its solution in alcohol is called...

Присъединяване

Реакция, при която от молекулите на две изходни вещества се получава само един нов продукт.

Silver iodide (AgI)

A light yellow compound formed in the reaction of silver nitrate and potassium iodide.

Boron trifluoride (BF₃)

Colourless, heavier-than-air gas with a pungent odour. It forms white fumes in moist air.

Hypochlorite ion (OCl⁻)

Hypochlorite ions are formed when water is disinfected with chlorine.

Added to your cart.