Сравнение на едносемеделни и двусемеделни растения

Сравнение на едносемеделни и двусемеделни растения

Покритосеменните растения се разделят на две групи - едносемеделни и двусемеделни растения.

Биология и здравно образование

Ключови думи

едносемеделно, двусемеделни, лале, ленивче, Паралелна жилки листа, Нетната жилки листа, влакнеста коренова система, корен система, покритосеменни, цвете, стебло, тичинка, венчелистче, tepal, чашелистче, корен, листо, растителни органи, gynoecium, съдов сноп, камбий, ранна дървесина, клетъчна тъкан, семеделен лист, околоцветник, растение, биология

Свързани ресурси

Въпроси

 • Морковът е...
 • Пшеницата е...
 • Цветовете на едносемеделните растения НЯМАТ:
 • Листата на двусемеделните растения НЯМАТ:
 • Листата на едносемеделните растения НЯМАТ:
 • Макът е...
 • Царевицата е...
 • Дъбът е...
 • Едносемеделните растения обикновено имат:
 • Едносемеделните растения обикновено имат:
 • Цветовете на двусемеделните растения НЯМАТ:
 • Двусемеделните растения обикновено имат:
 • Двусемеделните растения обикновено имат:
 • Двусемеделните растения обикновено имат:
 • Вярно ли е твърдението, че листата на едносемеделните растения имат дъговидно жилкуване?
 • Вярно ли е твърдението, че двусемеделните растения имат листа с мрежовидно жилкуване?
 • Вярно ли е твърдението, че за двусемеделните растения са характерни разпръснати проводящи снопчета?
 • Вярно ли е твърдението, че за едносемеделните растения са характерни разпръснати проводящи снопчета?
 • Вярно ли е твърдението, че едносемеделните растения имат листа с успоредно жилкуване?
 • Вярно ли е твърдението, че в листата на едносемеделните растения няма централна жилка?
 • Вярно ли е твърдението, че в листата на двусемеделните растения няма централна жилка?
 • Вярно ли е твърдението, че в листата на двусемеделните растения няма странични жилки?
 • Вярно ли е твърдението, че двусемеделните растения обикновено имат по 6 венчелистчета?
 • Вярно ли е твърдението, че двусемеделните растения обикновено имат околоцветник с 5 листчета?
 • Вярно ли е твърдението, че едносемеделните растения най-често имат околоцветник с 6 листчета?
 • Вярно ли е твърдението, че едносемеделните растения най-често имат 6 листчета?

Сцени

Свързани ресурси

Луковични пролетни растения

Тази анимация ще ви запознае със структурата на лалетата, нарцисите и кокичетата.

Царевица

Една от най-важните едносемеделни култури.

Вегетативни органи на растенията

Тези органи са жизненоважни за оцеляването и развитието на растенията.

Тръстика и папур

Космополитни едносемеделни растения, които обитават крайбрежията.

Сравнение между същински плодове и лъжливи плодове

Месестата част (перикарп) на същинските плодове се развива от плодника, а на лъжливите...

Семена и покълване

Двусемеделните растения имат два ембрионални листа (семедела), докато едносемеделните...

Конски кестен

С помощта на анимацията ще видите какви промени претърпява кестенът през различните сезони.

Цветове при покритосеменните растения

Тази анимация показва различните типове цветове при покритосеменните растения.

Ядливи картофови растения

Много от най-важните културни растения, които употребяваме за храна, принадлежат към...

Зърнени култури

Зърнените култури са тревисти растения, култивирани заради ядливите си зърна.

Анатомия на листата

Настоящата анимация представя основните видове листа, както и различията между листата на...

Ябълка

Ябълката е един от най-популярните плодове.

Цвете

Анимация показва структурата на типичното цвете.

Хлорофил

Хлорофилът е светлочувствителен зелен пигмент, който се намира в растенията. Той поглъща...

Banana

Banana is one of the most commonly consumed fruits in the world.

Niche

In ecology, a niche is a term describing the way of life of a species.

Цветен прашец

Цветният прашец играе роля при оплождането на растението. По форма е разнообразен в...

Фотосинтеза

Растенията преобразуват неорганични вещества (въглероден диоксид и вода) в органична захар.

Дъб

Тази анимация показва как се променят дърветата през сезоните, като за пример се използва...

Гигантска секвоя

Гигантските секвои са живите организми с най-голяма маса на Земята.

Жизнен цикъл на мъхове и папрати

Тази анимация сравнява жизнените цикли на мъховете и папратите, и помага да се разбере...

Гъби

Гъбите са месестите плодни тела на организми, изградени от гъбни хифи.

Added to your cart.