Soil types – Hungary (map)

Soil types – Hungary (map)

This animation demonstrates the types of soil found in Hungary.

География и икономика

Ключови думи

почвени типа, Унгария, почва, кафява горска почва, бледа горска почва, пясъчна почва, блатна почва, Полярна почва, алувиални почви, ливадна почва, Засолена почва, Ръст-кафява почва, карта, природа, география

Свързани ресурси

Типове почви (почвени профили)

Анимацията показва структурата на зоналните, каменистите и влажните типове почви.

Замърсяване на почвата

В анимацията са показани основните източници на замърсяване на почвата.

National Parks of Hungary

There are ten national parks in Hungary.

Topographic map of Hungary

This animation demonstrates the geographical regions of Hungary.

Азотен цикъл

Азотът в атмосферата се свързва от бактерии и се използва от живите организми под формата...

Administrative divisions of Hungary

This animation presents the regions, counties and cities of Hungary.

Added to your cart.