Soil types - Hungary (map)

This animation demonstrates the types of soil found in Hungary.

Свързани ресурси

Тундрата: ледена пустиня, оградена със зелена рамка

Дали тундрата е наистина толкова студена и пустинна, както много...

Време и климат

Климатът е времето, типично за дадена географска област, което...

Видове езера

Нетечащите води на планетата ни имат различни форми. Да видим как...

Планети от земен тип

Меркурий, Венера, Земя и Марс са планети, образувани по сходен...

Подземни води

Под земната повърхност има грунтови води, артезиански води или...

Тектоника на плочите

Тектониката на плочите е теория, която обяснява движението на...

Природен газ и нефт

Природният газ и нефтът са едни от най-важните суровини и...

Реки и форми на релефа

Реките имат важно значение за оформянето на земната повърхност: те...

Added to your cart.