Slavic warriors

Slavic warriors

Slavic warriors were greatly respected throughout Europe in the Middle Ages.

История и цивилизация

Ключови думи

szláv, боец, воини, начин на живот, в най-нови времене, население, въоръжен, оръжие, копие, облекло, история, воюване, Европа

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Hussite wagon fort

The Hussites mastered the use of war wagons in the 15th century.

Средновековен християнски крал

Християнските владетели обикновено били изобразявани седнали на троновете си с корона на...

Облеклото в Западна Европа, V – X век

Облеклото разкрива културата и начина на живот на хората в дадена епоха и територия.

Облеклото в Западна Европа, X – XII век

Облеклото разкрива културата и начина на живот на хората в дадена епоха и територия.

Евразийските авари (8. в.)

Аварите основали силна империя в Карпатския басейн между 6. и 8. в.

Украински казаци (ХVІІ в.)

През ХVІІ в. казаците в украинските степи представляват силна, нерегулярна военна сила.

Clothing (Hungary, 10th century)

Dresses reflect the lifestyles and culture of the given era and region.

Slavs

Modern Slavs live in 14 European countries that can be classified into 3 groups.

Средновековна кула

Кулите са типични за Средновековието сгради, строени отделно от замъците и дори извън...

Византийски император (VI в.)

Византийската империя била пряко продължение на Римската империя.

Arab warrior (6th century)

The most important weapons of medieval Arab warriors were the bow and the sword.

Germanic warrior (4th century)

Dreaded Germanic warriors spreading out from Northern Europe towards the south also...

Added to your cart.