Сладководна бисерна мида

Сладководна бисерна мида

Широкоразпространено сладководно мекотело.

Биология и здравно образование

Ключови думи

мида, hingeline и връзки, клапани, siphuncle, ламели, мантия, растежни линии, външна обвивка, седефен слой, перлена мида, животно, Mollusca, планктон-хранене, детрит канибал, биология

Свързани ресурси

Сцени

Сладководна бисерна мида

Напречен срез

 • хриле - Абсорбират кислород от водата и изпълняват важна роля при храненето. Ресничките, които са разположени върху тях насочват храната към устата.
 • край на мантията
 • мантийна празнина - Празнина, оградено от мантията. Може да се наблюдава, когато отворим мидата.
 • мантия - Кожна гънка, прикрепена към вътрешната страна на черупките, която произвежда веществото, от което са изградени черупките.
 • черво
 • крак - Състои се от множество гладки мускулни влакна. Може да се показва навън през отворените черупки, и служи за бавно пълзене по дъното.
 • полова жлеза - Речните миди са разделнополови животни. Не се наблюдава полов диморфизъм. Някои видове променят пола си в процеса на жизнения си цикъл.
 • уста
 • стомах
 • черен дроб - Произвежда храносмилателни ензими, които се изливат в червото.
 • сърце - Намира се около червото. Кръвоносната система е отворена. Сърцето, съдовете и телесната празнина са изпълнени с хемолимфа, която пренася хранителни вещества, дихателни газове и отпадни продукти. Хемолимфата е синя заради съдържанието на белтъка хемоцианин, с който се свързва кислорода.
 • ганглий - Мидите имат примитивни сетивни органи и нервна система.
 • бъбрек - Отстранява отпадните продукти от метаболизма и токсините от тялото на мидата.
 • анус

Анатомия

 • лигамент - Свързва двете черупки и отговаря за тяхното отваряне.
 • черупки - Предпазната черупка на мидата се състои от две черупки. Те могат да се отварят, и мускулния крак може да се показва навън.
 • изходящ отвор - Чрез него се отделят екскрементите на мидата.
 • входящ отвор - През него храната навлиза в тялото на мидата.
 • кръгове на нарастване - Когато времето е топло и храната обилна, линиите, които се образуват са широки и светли, а през студените периоди, когато храната е оскъдна, образуваните линии са тесни и тъмни.

Свързани ресурси

Амонити

Изчезнали главоноги със спираловидна черупка. Те са отлични ръководни вкаменелости.

Млечнобяла планария

Един от най-разпространените видове плоски червеи.

Перли

Перлите, които често се използват като скъпоценни камъни, са отпадни продукти, образувани...

Паяжинна нишка, паяжинна мрежа

Плътността на паяжинната нишка е по-малка от тази на найлоновите нишки, а нейната якост...

Тръстика и папур

Космополитни едносемеделни растения, които обитават крайбрежията.

Зелена водна жаба

Анатомията на земноводните е показана чрез тази на обикновените жаби.

Градински охлюв

Широко разпространен вид охлюв, който се използва и за храна.

Речен рак

Голям сладководен рак, широко разпространен в Европа.

Зеленоглава патица

Тази анимация показва анатомията на птиците, като използва за пример зеленоглавата патица.

Дъждовен червей

Устройството на прешленестите червеи е показано чрез пример - дъждовния червей.

Медуза

Свободно плуващи морски животни, представители на най-просто устроената група животни...

Работа на речните шлюзове

С шлюзовете се преодолява разликата във височините при речното плаване.

Водни гъби (спонгии)

Най-древната група животни. Живеят във водата, нямат истински тъкани и симетрия.

Freshwater fishes

Many freshwater fishes are also popular as food.

Added to your cart.