Система за защита от наводнения

Система за защита от наводнения

Защитният земен насип или в случай на по-слабо наводнение - лятната дига - предпазват от наводнения.

География и икономика

Ключови думи

дига, язовирна стена, отбрана, Разлив, заливни, напречно сечение на заливна низина, повдигнат язовир, речното легло, география

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Понятия на физическата геогпрафия

Анимацията ни запознава с формите на повърхнината, надземните води и свързаните с тях знаци.

ВЕЦ „Хувър Дем“

Величествената язовирна стена на река Колорадо в САЩ е наречена на Хърбърт Хувър, 31-вия...

Кръговрат на водата (базово ниво)

Водата на Земята непрекъснато променя агрегатното си състояние. Кръговратът на водата...

Подземни води

Под земната повърхност има грунтови води, артезиански води или карстови води.

Опресняване на морската вода

Опресняването е процес, в резултат на който от морската вода се получава вода за пиене.

Реки и форми на релефа

Реките имат важно значение за оформянето на земната повърхност: те предизвикват ерозия,...

Замърсяване на водите

Основните източници на замърсяване на водите са промишлеността, селското стопанство и бита.

Водоснабдяване

Водоснабдяването осигурява чиста питейна вода на потребителите.

Кръговрат на водата в природата (средно ниво)

Водата на нашата планета извършва непрекъснат кръговрат, който се състои от постоянните...

Работа на речните шлюзове

С шлюзовете се преодолява разликата във височините при речното плаване.

Цунами

Цунами е много висока морска вълна с огромна разрушителна сила.

Приливна водна електроцентрала

Водна електроцентрала, която преобразува енергията на морските приливи и отливи в...

The Zuiderzee Works and the Delta Works (Netherlands)

Remarkable civil engineering works to continue the Netherland's centuries-long fight...

Added to your cart.