Simple harmonic motion and uniform circular motion

Simple harmonic motion and uniform circular motion

Simple harmonic motion can be considered to be the one-dimensional projection of uniform circular motion.

Физика и астрономия

Ключови думи

просто хармонично движение, кръгови движения, амплитуда, скорост, ускорение, кръгова траектория, пружина, времеви период, честота, времева зависимост на амплитудата, времева зависимост на скоростта, функцията ускорение-време, ъглова честота, ъглова скорост, периодичност, движение, Механика, маса, физика, вектор

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Вълнови параметри

Вълна се поражда тогава, когато в някаква среда се разпространяват трептения.

Видове вълни

Вълните играят важна роля в различни области на нашия живот.

Как работи високоговорителят?

При високоговорителя трептенията на въздуха се образуват благодарениена електромагнитната...

Как работи сешоарът?

Анимацията демонстрира устройството и функционирането на сешоара.

Гласообразуване

Когато се произвежда звук въздухът, който излиза от белите дробове причинява трептене на...

Generating alternating current

Electric current can be generated by rotating an armature loop in a magnetic field.

Взаимодействие на сили

Анимацията демонстрира действието на силите при търкаляне и при хлъзгане.

Електрически звънец

Механичен звънец, който работи с помощта на електромагнит.

Added to your cart.