Silver bromide (AgBr)

Silver bromide (AgBr)

A white, crystalline compound which breaks down when exposed to light.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

сребърен бромид, йонно съединение, утаяване, fényképészet, катион, аниони, съборят, сребърен нитрат, калиев бромид, фотоактивен, Неорганична химия, химия

Свързани ресурси

How does it work? – Cinema projector

This animation demonstrates the design and operation of a traditional cinema projector.

Silver chloride (AgCl)

A white, crystalline compound that breaks down when affected by light.

Silver iodide (AgI)

A light yellow compound formed in the reaction of silver nitrate and potassium iodide.

Silver nitrate (AgNO₃)

One of the raw materials of traditional photography.

Метали

Атомите на металите образуват кристални решетки

Натриев хлорид (NaCl)

Готварската сол е едно от най-важните съединения на натрия, необходими за живите организми.

Added to your cart.