Шаран

Шаран

Сладководна риба, която се използва като храна на много места по света.

Биология и здравно образование

Ключови думи

Шаран, риба, ламели, плувец, гръбната перка, Сдвоените перки, нечифтен перка, тазова перка, гръдна перка, опашна перка, плавателен мехур, яйце, водната начин на живот, сладководен, всеяден, животно, гръбначни, Риби, костеливата риба, биология

Свързани ресурси

Freshwater fishes

Many freshwater fishes are also popular as food.

Как дишат рибите?

Кръвоносните съдове в хрилете на рибите абсорбират кислород и отделят въглероден диоксид.

Жизнен цикъл на гръбначните животни

Жизненият цикъл на гръбначните животни започва с образуването на репродуктивни клетки от...

Панцерни риби

Измрели праисторически риби, предната част на тялото им е покрита с "броня".

Морски дявол

Тази странна на вид риба използва биолуминисцентната си примамка, за да улавя плячката...

Акули

Група риби с хрущялен скелет, чийто най-известни представители са голямата бяла акула и...

Латимерия

Живо изкопаемо, което е важен етап в еволюцията на четирикраките животни.

Обикновена афала

Афалите са морски бозайници, които използват ултразвук за ориентация.

Added to your cart.