Шаран

Шаран

Сладководна риба, която се използва като храна на много места по света.

Биология и здравно образование

Ключови думи

Шаран, риба, ламели, плувец, гръбната перка, Сдвоените перки, нечифтен перка, тазова перка, гръдна перка, опашна перка, плавателен мехур, яйце, водната начин на живот, сладководен, всеяден, животно, гръбначни, Риби, костеливата риба, биология

Свързани ресурси

Сцени

Шаран

Анатомия

 • мустачета - Механичен и химически сетивен орган.
 • хрилно капаче - Когато е отворено (вдишване), през отворената уста в хрилете навлиза вода. Когато капачето се затвори (издишване), водата изтича навън през хрилете под него.
 • кожа, покрита със слуз и люспи - Слузта затруднява месоядните животни да захапят рибата и така я защитава. Има и важна роля при дишането чрез кожата: от водата се поема кислород през слоя слуз.
 • гръбен плавник
 • опашен плавник
 • анален плавник
 • коремен плавник
 • гръден плавник

Скелет

 • гръбначен стълб
 • череп
 • гръбен плавник
 • опашен плавник
 • анален плавник
 • коремен плавник
 • гръден плавник

Вътрешни органи

 • хриле - Това са дихателните органи на рибите, те извличат разтворения във водата кислород.
 • двукамерно сърце - Този орган е разделен на предсърдие и камера. Кръв, богата на въглероден диоксид, тече през сърцето и после навлиза в хрилете, където се обогатява с кислород.
 • черен дроб - Произвежда жлъчен сок, който превръща капките мазнина в емулсия, за да увеличи повърхността им и по този начин да спомогне при храносмилането им. Също така играе важна роля при складирането на хранителни вещества и извличането на токсини.
 • вътрешности
 • клоака - Общото отверстие на храносмилателната, размножителната и отделителната системи при някои групи животни. През нея се отделят изпражнения, урина, семенна течност (при мъжките индивиди), женските също така снасят яйца през клоаката. Наличието на клоака е типично за гръбначните, с изключение на бозайниците.
 • плавателен мехур - Като променят количеството газ, рибите променят плътността на телата си и по този начин се потапят или издигат във водата.
 • гръбначен мозък
 • бъбрек - Отделя отпадъчни продукти и токсини от тялото.
 • мозък

Анимация

 • гръбначен стълб
 • череп
 • гръбен плавник
 • опашен плавник
 • анален плавник
 • коремен плавник
 • гръден плавник

Дикторски текст

Произлязъл от сладководните басейни в Европа и Азия, шаранът днес се намира и развъжда за храна по целия свят. Предпочита езера и бавнотечащи реки. Той е всеяден, храни се основно с водни растения, червеи и малки членестоноги. Култивираният шаран е развъден от дивия вид. Популярен е. Някои от подвидовете, които обичайно се намират по магазините, са огледалният шаран с подобни на огледало люспи и голият шаран.

Шаранът принадлежи към клас Костни риби. За разлика от хрущялните, като акулите и скатовете, костните риби имат скелет, изграден от костна тъкан. Опашният плавник на костните риби е симетричен, докато при хрущялните е асиметричен. Опашният, аналният и гръбният плавник са единични, докато гръдният и коремният са по два. При гръбначните в процеса на приспособяване към живот на сушата предните и задните крайници са еволюирали от гръдните и коремните плавници на праисторическите риби. Така че нашите ръце и гръдните плавници на костните риби имат еднакъв еволюционен произход. Поради тази причина те са хомоложни органи. Същото се отнася и за краката ни и коремните плавници на костните риби.

Гръбначният стълб съдържа гръбначния мозък. Главният мозък се намира в черепа. Плавателният мехур е типичен орган за костните риби. Те могат да регулират количеството газ в плавателния мехур. Ако количеството газ се увеличи, средната плътност на тялото намалява, което позволява на рибите да се издигнат във водата. Хрущялните риби нямат плавателен мехур.

Сърцето на рибите се състои от два дяла - предсърдие и камера. В предсърдието навлизат кръв, богата на кислород, идваща от хрилете, и кръв, богата на въглероден диоксид, идваща от тялото. Обогатената с кислород кръв се смесва с тази, наситена с въглероден диоксид в предсърдието. Заедно достигат до сърдечната камера и се изпомпват към тялото.

При рибите дишането се осъществява чрез хрилете. При костните риби движението на хрилните капачета подсигурява водния поток, течащ през хрилете. За разлика от тях хрущялните риби нямат хрилни капачета и се налага да плуват, за да поддържат водния поток през хрилете.

Рибите имат само едно отверстие за храносмилателната, отделителната и размножителната системи, наречено клоака. През този отвор рибите отделят урина и изпражнения, женските снасят яйца, а мъжките отделят сперма. Повечето хордови имат клоака. При бозайниците обаче анусът и уретрата са отделни.

За храна семействата обикновено купуват шаран с тегло 2 - 3 кг. Рибата обаче може да достигне и по-големи размери. Рибари са хващали и екземпляри с тегло повече от 40 кг. Женската снася средно около 100 000 яйца за килограм телесна маса. Яйцата на шарана (хайвер) се използват за много цели, като например производството на кулинарен хайвер. Шаранът се използва за храна главно в Централна Европа. Едно от популярните ястия е пълнен шаран.

Свързани ресурси

Freshwater fishes

Many freshwater fishes are also popular as food.

Жизнен цикъл на гръбначните животни

Жизненият цикъл на гръбначните животни започва с образуването на репродуктивни клетки от...

Как дишат рибите?

Кръвоносните съдове в хрилете на рибите абсорбират кислород и отделят въглероден диоксид.

Морски дявол

Тази странна на вид риба използва биолуминисцентната си примамка, за да улавя плячката...

Латимерия

Живо изкопаемо, което е важен етап в еволюцията на четирикраките животни.

Акули

Група риби с хрущялен скелет, чийто най-известни представители са голямата бяла акула и...

Prehistoric armoured fishes

Extinct species of fish which had thick ´armour´ protecting the head.

Обикновена афала

Афалите са морски бозайници, които използват ултразвук за ориентация.

Added to your cart.