Сероводород, диводороден сулфид (H₂S)

Сероводород, диводороден сулфид (H₂S)

Безцветен отровен газ с характерна миризма на развалени яйца. Среща се в някои минерални и изворни води.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

сероводород, отровен, развалено яйце, сулфиди, термална вода, вулканични газове, анализ, реагент, Неорганична химия, химия

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Кислород (О₂) (средно ниво)

Безцветен газ без миризма и без вкус. Той е постоянна съставна част на въздуха и е един...

Сериста киселина (H₂SO₃)

Безцветна течност, позната само във воден разтвор.

Сярна киселина (H₂SO₄)

Безцветна маслоподобна течност със силни окислителни свойства, която се използва в много...

Серен триоксид (SO₃)

Един от оксидите на сярата, който образува сярна киселина с водата.

Серен диоксид (SO₂)

Серен диоксид (SO₂) Емисиите от серен диоксид са основната причина за киселинните...

Вода (H₂O)

Водата е много стабилно съединение на водорода и кислорода, жизненонеобходимо за всички...

Азот (N₂) (средно ниво)

Безцветен, химически инертен газ, без миризма, който съставлява 78,1% от атмосферата на...

Сяра (S₈)

Сярата е жълто твърдо вещество без миризма. Тя е на 15. място по разпространение в...

Sulphate ion (SO₄²⁻)

A compound ion produced when sulphuric acid releases a proton.

Hydrogen (H₂)

Colourless, odourless, lighter-than-air gas. The most common chemical element in the...

Added to your cart.