Семена и покълване

Семена и покълване

Двусемеделните растения имат два ембрионални листа (семедела), докато едносемеделните имат само един.

Биология и здравно образование

Ключови думи

покълване, Боб, царевица растение, едносемеделно, двусемеделни, семеделен лист, сърцевина, семена палто, перце, коренче, зародиш, ендосперма, листо, царевица ухото, растение, покритосеменни, биология

Свързани ресурси

Сцени

Семена

 • фасул
 • царевица
 • двусемеделни
 • едносемеделни

Анатомия

 • семенна обвивка
 • кълн - Развива се в стъбло и листа.
 • коренче - Развива се в корен.
 • зародиш - Развива се в растение.
 • семедел - Семената на едносемеделните растения съдържат един семедел. Неговата роля е да предава хранителните вещества, съхранявани в ендосперма, на зародиша.
 • семедели - Семената на двусемеделните растения съдържат два семедела. Тяхната роля е да съхраняват хранителни вещества, необходими за развитието на зародиша.
 • ендосперм - Съхранява хранителни вещества, необходими за развитието на зародиша.

Поникване

 • семе на фасул
 • семе на царевица
 • двусемеделни
 • едносемеделни
 • прием на вода - Преди да започне поникването, семето поглъща вода, която увеличава обема му. Тогава зародишът започва да се развива.
 • коренче - Най-напред се развива коренчето, което закрепва младото стръкче в почвата.
 • кълн - Развива се в стъбло и листа.
 • семедели
 • лист - В тях протича процесът фотосинтеза с помощта на намиращия се тук хлорофил.

Анимация

 • семенна обвивка
 • кълн - Развива се в стъбло и листа.
 • коренче - Развива се в корен.
 • зародиш - Развива се в растение.
 • семедел - Семената на едносемеделните растения съдържат един семедел. Неговата роля е да предава хранителните вещества, съхранявани в ендосперма, на зародиша.
 • семедели - Семената на двусемеделните растения съдържат два семедела. Тяхната роля е да съхраняват хранителни вещества, необходими за развитието на зародиша.
 • ендосперм - Съхранява хранителни вещества, необходими за развитието на зародиша.

Дикторски текст

Покритосеменните растения в зависимост от броя на семеделите се групират в два класа: едносемеделни и двусемеделни. Семето на фасула има два семедела, които съдържат хранителни вещества.

Зародишът се развива между семеделите. Неговите две основни части са зародишна пъпка и зародишно коренче. От зародишната пъпка се развиват стъблото и листата, а от зародишното коренче израства коренът на растението.

Царевицата е едносемеделно растение, т.е. семето ѝ съдържа само един семедел. Функцията му е да осигурява преноса на хранителни вещества от ендосперма до зародиша.

Ендоспермът съхранява хранителното вещество, необходимо за развитието на зародиша, което при царевицата е скорбяла. Лесно можем да наблюдаваме зародиша в семето на царевицата, със зародишната пъпка и зародишното коренче.

По време на поникването семето поглъща вода и набъбва. Тогава семенните обвивки се отварят и коренчето започва да се развива. При двусемеделните растения развиващият се кълн (зародишната пъпка) избутва семеделите над земята, докато при едносемеделните семеделът остава под земята.

Свързани ресурси

Фотосинтеза

Растенията преобразуват неорганични вещества (въглероден диоксид и вода) в органична захар.

Царевица

Една от най-важните едносемеделни култури.

Гигантска секвоя

Гигантските секвои са живите организми с най-голяма маса на Земята.

Анатомия на листата

Настоящата анимация представя основните видове листа, както и различията между листата на...

Цветове при покритосеменните растения

Тази анимация показва различните типове цветове при покритосеменните растения.

Ядливи картофови растения

Много от най-важните културни растения, които употребяваме за храна, принадлежат към...

Вегетативни органи на растенията

Тези органи са жизненоважни за оцеляването и развитието на растенията.

Дъб

Тази анимация показва как се променят дърветата през сезоните, като за пример се използва...

Луковични пролетни растения

Тази анимация ще ви запознае със структурата на лалетата, нарцисите и кокичетата.

Конски кестен

С помощта на анимацията ще видите какви промени претърпява кестенът през различните сезони.

Цвете

Анимация показва структурата на типичното цвете.

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Сравнение между същински плодове и лъжливи плодове

Месестата част (перикарп) на същинските плодове се развива от плодника, а на лъжливите...

Сравнение на едносемеделни и двусемеделни растения

Покритосеменните растения се разделят на две групи - едносемеделни и двусемеделни растения.

Pollen

Pollen serves to fertilise the egg of plants. Pollen grains come in a variety of shapes...

Жизнен цикъл на мъхове и папрати

Тази анимация сравнява жизнените цикли на мъховете и папратите, и помага да се разбере...

Added to your cart.