Съединителна тъкан

Съединителна тъкан

Съединителната тъкан включва плътна и рехава тъкан, мастна тъкан, тъканта на кръвта, хрущялите и костите.

Биология и здравно образование

Ключови думи

съединителна тъкан, подкрепяща съединителна тъкан, кръвна тъкан, хрущялната тъкан, костната тъкан, Кръв, сухожилие, бяла мастна тъкан, уплътнена съединителна тъкан, мрежеста съединителна тъкан, кост, тъкан, хилаен хрущял, извънклетъчната матрица, Скелет, мазнина, хрущял, колагенно влакно, еластично влакно, мачта, мастна клетка, бели кръвни клетки, червени кръвни клетки, тромбоцитите, остеон, човешки, биология

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Устройство и чувствителност на кожата

Кожата е мека външна покривка на тялото, изградена от три слоя: епидермис, дерма и хиподерма.

Кости на долния крайник

Костите на долния крайник включват тазовият пояс и костите на свободния долен крайник.

Видове стави

Ставите се групират и според посоката на движение, която позволяват.

Човешката кръв

Човешката кръв се състои от кръвни елементи и кръвна плазма.

Типове свързвания между костите

Човешките кости са свързани помежду си със стави, шевове, хрущяли, или са срастнали.

Костна система

Тази сцена ни запознава с устройството и функциите на костите.

Как е изградено човешкото тяло?

Тази сцена показва елементите на човешкото тяло.

Кръвоносни съдове

Трите основни типа кръвоносни съдове в човешкото тяло са артериите, вените и капилярите.

Структура на скелетните мускули

Анимацията представя фината молекулярна структура и функционирането на мускулите.

Нива на организация на живата материя от клетъчно до организмово

Тази анимация представя нивата на организация на живата материя от клетъчно до организмово.

Миене на зъби

Внимателното почистване на зъбите е важна част от устната хигиена.

Кости на горния крайник

Костите на горния крайник се състоят от раменния пояс и костите на ръката.

Човешките зъби

Хората имат 4 типа зъби: резци, кучешки зъби, премолари (предкътници) и молари (кътници).

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Човешкият скелет

Вътрешната опорна структура на тялото, за която се залавят скелетните мускули.

Нервна система

Централната нервна система се състои от главен мозък и гръбначен мозък, а периферната...

The bones of the thorax

The ribs, the sternum and the spinal column form the skeleton of the chest.

Неврони, нервна тъкан

Невроните са клетки, специализирани за провеждане на електрични сигнали.

Видове покривен епител

Покривният епител покрива външните и вътрешните повърхности в тялото.

Мускулна тъкан

В човешкото тяло има три вида мускулна тъкан: скелетна, гладка и сърдечна.

Added to your cart.