Роботи

Забавна игра с различните изгледи на пространствени предмети.

Свързани ресурси

Повърхнина и обем – упражнение

Задачите с геометрични тела, изведени от основния куб, стимулират...

Ротационни тела (правоъгълник)

Завъртане на правоъгълник около симетричните му оси води до...

Огледален образ на точка спрямо дадена ос

Дадена е огледална ос t и една точка Р. Да начертаем огледалния...

Геометрични еднаквости – ротация

Анимацията представя нагледно една от геометричните еднаквости –...

Питагоровата теорема на кантар

В следващия експеримент доказваме Питагоровата теорема и с помощта...

Построяване на перпендикуляр към дадена права през точка Р

Дадени са права е и точка Р, която не е разположена на правата. Да...

Кръстовище

Забавна анимация за пространствено ориентиране.

Връзка между обема на цилиндъра и на конуса

В следващия експеримент ще докажем, че обемът на цилиндъра е точно...

Added to your cart.