Роботи

Забавна игра с различните изгледи на пространствени предмети.

Свързани ресурси

Обем на тетраедър

За да определим обема на тетраедър, използваме изчисленията за...

Правоъгълен паралелепипед

Правоъгълният паралелепипед е тяло с шест правоъгълни стени.

Огледално отражение на линеарна отсечка

В дадена равнина имаме огледална ос t и отсечка AB. Да начертаем...

Ротационни тела

Завъртането на геометрична фигура около права (ос) води до...

Връзката между обема на квадратната пирамида и обема на призмата

Със следващия експеримент доказваме, че обемът на призмата е три...

Развивка на правоъгълен паралелепипед

С помощта на анимацията разглеждаме различните развивки на...

Класификация на геометрични тела 3

Въз основа на конкретни примери анимацията показва възможности за...

Геометрични еднаквости – осева симетрия

Анимацията онагледява осевата симетрия в равнина и в пространството.

Added to your cart.