Regular square pyramid

A regular square pyramid is a right pyramid with a square base and four triangular faces.

Свързани ресурси

Ъгъл между права и равнина в пространството

Анимацията показва ъгли между права и равнина в пространството в...

Измерване на височината на кула

Измерване на височината на стара водна кула с помощта на ролетка и...

Връзка между обема на цилиндъра и на конуса

В следващия експеримент ще докажем, че обемът на цилиндъра е точно...

Куб от кубчета

Задача за построяване на куб, съставен от еднакви кубове, която...

Цилиндри

В анимацията са представени различните типове цилиндри. Дадена е...

Класификация на геометрични тела 4

Въз основа на конкретни примери анимацията показва възможности за...

Построяване на перпендикуляр през точка Р, разположена на правата

Дадена е права е и върху нея - точка Р. Да построим през точката...

Построяваме паралелна права на определено разстояние

Дадена е права е. На разстояние от 2 см да построим права,...

Added to your cart.