Refugees and migrants

Refugees and migrants

This animation presents the current refugee crisis from various points of view.

История и цивилизация

Ключови думи

бежанска криза, миграция, миграционен, европейска миграционна криза, криза, емиграция, право на убежище, имиграция, menekültek, хуманитарен проблем, религиозно преследване, bevándorlók, политическо преследване, Бежански лагер, съвременната епоха, социални проблеми, развитите страни, развиваща се страна, въоръжен конфликт, икономическа ситуация, Статистика, приемна страна, издаващата държава, кръгова диаграма, история, общество, Европейски съюз, Африка, Азия, Средния Изток, Западна Европа, Европа

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Бежански лагер в Африка – Дарфур

След кризата в Дарфур (Судан) милиони хора са принудени да напуснат домовете си.

The history of human migration

The migration of large human populations began in Ancient times.

Берлинска стена (1961-1989 г.)

Символ на разделение и потисничество, Стената разкъсва един град и много семейства.

Interesting geography facts – Social geography

This animation presents some interesting facts in social geography.

Политически и икономически организации

В света съществуват много политически и/или икономически организации, в които членуват...

Държавите по света

Тази анимация показва държавите, техните знамена и столици.

Transport networks

The animation presents the main air, water and land routes and transport hubs.

Континенти и океани

Земната кора е разделена на огромни пространства от суша - континенти, между които се...

Added to your cart.