Разтваряне на NaCl

Готварската сол се разтваря от водата: полярните водни молекули образуват обвивка около йоните.

Свързани ресурси

Изготвяне и разделяне на смеси 1

Разделяме смесите, като използваме разликата в свойствата на...

Огнена портокалова кора

Правим ефектни огнени топки, като възпламеняваме етеричните масла...

Вискозитетът на течностите

Замисляли ли сте се някога защо медът се стича от лъжицата...

Важна ли е водата за живота?

Водата е едно от най-важните вещества на Земята. Да научим повече...

Оловно-киселинен акумулатор

Електрохимическата реакция в оловно-киселинния акумулатор...

Въздействието на промяната в налягането върху химичното равновесие (наблюдение)

Наблюдаваме въглероден диоксид, разтворен в бутилка газирана вода.

Пламтящо сърце

Изгаряме фигура във форма на сърце върху хартия, използвайки...

Екзотермична реакция (наблюдение)

Когато се затоплят сяра и цинк на прах, настъпва реакция и се...

Added to your cart.