Размножаване и развитие на насекомите

Размножаване и развитие на насекомите

Индивидуалното развитие (онтогенезата) на насекомото се осъществява пряко или чрез непълна или пълна метаморфоза.

Биология и здравно образование

Ключови думи

типа метаморфоза, жизнен цикъл, postembryonic, постепенното метаморфоза, метаморфоза, пълна метаморфоза, насекомо, членестоноги, насекоми, водно конче, малария комари, ларва, яйце, имаго, какавида, пеперуди, мухи, комари, хименоптера, двукрилни, гръден кош, люспеница, стомах, линеене, животно, биология

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Дунавска русалка

Ларвите на този вид едноднедка прекарват първите три години от живота си във водата....

Еленов рогач

Чрез примера на еленовия рогач се демонстрират механизмите на работа на мускулите, полета...

Жълт дебелоопашат скорпион

Дебелоопашатият скорпион е един от най-опасните скорпиони в света.

Средиземноморска (пръстенчата) сколопендра

В тази 3D сцена е представена вид стоножка, която живее предимно в Средиземноморието.

Зелева пеперуда

Зелевата пеперуда е често срещан вид, чрез който се показва анатомията на пеперудите.

Разнообразие на светлочувствителните органи

В хода на конвергентната еволюция, незаисимо един от друг, са се развили няколко типа очи.

Червена горска мравка

Мравунякът се състои от царица, мъжки мравки и работнички.

Майски бръмбар

Майският бръмбар е широко разпространен в европа. Ларвите му се считат за вредители.

Медоносна пчела

Пчелите произвеждат мед, който е сладко хранително вещество.

Зелена водна жаба

Анатомията на земноводните е показана чрез тази на обикновените жаби.

Мейоза

Нашите полови клетки (гамети) са хаплоидни клетки, произведени от диплоидни клетки чрез...

Жизнен цикъл на мъхове и папрати

Тази анимация сравнява жизнените цикли на мъховете и папратите, и помага да се разбере...

Ембрионално развитие

Тази анимация демонстрира развитието на човешкия зародиш и плод.

Added to your cart.